1. Al-Fatihah (ATVEROŠĀ)


1:1 Žēlastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā.
1:2 Lai slavēts Dievs - Visuma Valdnieks,
1:3 Žēlastības Pilnais, Līdzjūtīgais,
1:4 Atmaksas dienas Kungs un Pavēlnieks.
1:5 Tevi mēs pielūdzam, Tavu palīdzību meklējam.
1:6 Ved mūs pa taisnu ceļu,
1:7 pa ceļu, kuru iet Tevis aplaimotie, nevis Tevi sadusmojušie un ceļu pazaudējušie.

..

..