1. Al-Fatihah (ATVEROŠĀ)


1:1 Žēlastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā.
1:2 Lai slavēts Dievs - Visuma Valdnieks,
1:3 Žēlastības Pilnais, Līdzjūtīgais,
1:4 Atmaksas dienas Kungs un Pavēlnieks.
1:5 Tevi mēs pielūdzam, Tavu palīdzību meklējam.
1:6 Ved mūs pa taisnu ceļu,
1:7 pa ceļu, kuru iet Tevis aplaimotie, nevis Tevi sadusmojušie un ceļu pazaudējušie.

55. Ar-Rahman (ŽĒLASTĪBAS KUNGS)

Medinas sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

55:1 Žēlastības Pilnais!
55:2 Viņš ir mācījis Korānu.
55:3 Viņš ir radījis cilvēku.
55:4 Viņš ir devis tam valodu.
55:5 Saule un mēness iet savu stingri noteikto ceļu.
55:6 Un zāle un koki noliecas dziļā godbijībā.
55:7 Viņš ir pacēlis debesis un noteicis lietu Līdzsvaru,
55:8 lai jūs to ievērotu un nepārkāptu noteiktās robežas.
55:9 Sveriet taisnīgi un nesamaziniet mēru.
55:10 Savai radībai Viņš ir iekārtojis zemi.
55:11 Uz tās ir augļi un dateļpalmas ar dateļu ķekariem.
55:12 Un labība ar lapām un stiebriem priekš siena, un dažādi saldi smaržojoši augi.
55:13 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs (cilvēki un džini) noliedzat?
55:14 Viņš radīja cilvēku no māla, līdzīga tam, no kā gatavo traukus.
55:15 Un džinus (garus) no uguns, tīras no dūmiem.
55:16 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:17 Divu Austrumu un divu Rietumu Kungs.
55:18 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:19 Viņš atbrīvoja divas jūras, lai tās satiktos.
55:20 Taču starp tām ir kāds šķērslis, kuru pārvarēt tās nespēj.
55:21 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:22 Abās tajās var atrast pērles un koraļļus.
55:23 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:24 Un Viņam pieder kuģi jūrā- augsti kā kalni.
55:25 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:26 Viss, kas ir virs zemes, pazudīs.
55:27 Bet tava Kunga, Visu Majestātiskā, Visu Godpilnā Vaigs nepazudīs.
55:28 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:29 Ikviens debesīs un virs zemes jautā pēc Viņa. Un katru mīļu dienu Viņam ir darba pilnas rokas.
55:30 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:31 Drīz Mēs ķersimies pie jums, ak, jūs abi (cilvēki un džini)!
55:32 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:33 Ak, džini un cilvēki! Ja jūs varat tikt viņpus zemes un viņpus debesīm, dariet to. Taču jūs to nespējat, ja Dievs to jums nav ļāvis.
55:34 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:35 Uguns liesmas nāks pār jums abiem un izlīs kausēts varš, un jūs nespēsiet sevi pasargāt.
55:36 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:37 Un debesis pārplīsīs un kļūs tumši sarkanas kā eļļa.
55:38 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:39 Tajā Dienā nevienam- ne cilvēkiem, ne džiniem, netiks jautāts par viņu pārkāpumiem.
55:40 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:41 Noziedzniekus pazīs pēc to zīmēm (melnajām sejām), tos saķers aiz kājām un matu cekuliem.
55:42 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:43 Lūk, šī ir tā Elle, ko ļaundari noliedza.
55:44 Tur tie staigās starp Elles ugunīm un verdošu ūdeni.
55:45 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:46 Bet to, kas bīstas stāties sava Kunga priekšā, gaidīs divi Dārzi.
55:47 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:48  Abi ar izplestiem zariem.
55:49 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:50 Katrā no tiem būs divi plūstoši avoti.
55:51 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:52 Katrā no tiem būs visu veidu augļi, pa pāriem.
55:53 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:54 Tur viņi sēdēs, atlaidušies ar zīda brokātu apklātās guļvietās, un augļi no abiem Dārziem būs turpat pa rokai.
55:55 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:56 Tajos būs meitenes ar nolaistām acīm, kurām vēl nebūs pieskāries ne cilvēks, ne džins.
55:57 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:58 Viņas būs līdzīgas rubīniem un koraļļiem.
55:59 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:60 Vai tad labu neatlīdzina ar labu?
55:61 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:62 Bet blakus šiem diviem Dārziem ir vēl divi citi.
55:63 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:64 Abi tie ir tumši zaļi.
55:65 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:66 Katrā no tiem burbuļo divi avoti.
55:67 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:68 Abos ir augļi, palmas un granātāboli.
55:69 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:70 Tur ir cēlas un skaistas meitenes.
55:71 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:72 Apvaldītu skatu, noslēpušās teltīs.
55:73 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:74 Nevienai no tām līdz tam nav pieskāries ne cilvēks, ne džins.
55:75 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:76 Viņi tur gulēs, atlaidušies uz zaļiem spilveniem un smalkiem tepiķiem.
55:77 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:78 Slavēts ir lai tava Kunga Vārds- Visu Majestātiskais, Visu Godpilnais.g

56. Al-Waqi`ah (NEIZBĒGAMAIS)

Mekas sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

56:1 Kad atnāks Neizbēgamais,
56:2 neviens to nevarēs apšaubīt.
56:3 Tas nometīs zemu jo zemu, tas uzcels augstu jo augstu.
56:4 Kad zeme raustīdamās raustīsies,
56:5 kad kalni lūzdami lūzīs
56:6 un pārvērtīsies putekļos,
56:7 jūs tiksiet sašķiroti trijās grupās.
56:8 Tad tie, tur pa labi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa labi?
56:9 Un tie, pa kreisi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa kreisi?
56:10 Un tie, kas stāv priekšā- pašā priekšā,
56:11 tie stāv Dievam vistuvāk.
56:12 Prieka Dārzos,
56:13 kur būs daudzi no pirmajām paaudzēm
56:14 un tikai daži no vēlākajām.
56:15 Uz izrotātiem sēdekļiem,
56:16 atlaidušies viens otram pretī.
56:17 Un nemirstīgi jaunekļi staigās ap tiem,
56:18 iznēsājot biķerus, krūkas un kausus ar dzērienu.
56:19 no kā nesāp galva un nepazūd prāts.
56:20 Tur būs augļi, kādus vien sirds kāro
56:21 un mājputnu gaļa pēc izvēles.
56:22 Un skaistules ar lielām acīm,
56:23 kā pērles, kas tiek rūpīgi glabātas.
56:24 Kā balva par viņu darbiem.
56:25 Tur viņi nedzirdēs ne tukšas pļāpas, ne bezkaunīgu runu.
56:26 Tikai vārdus: “Miers! Miers!”
56:27 Tad tie, tur pa labi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa labi?
56:28 Tie dzīvosies starp lote kokiem, kuriem nebūs ērkšķu,
56:29 zem banānpalmām, ar banāniem, kārtu kārtām,
56:30 un dziļā ēnā,
56:31 un pie plūstoša ūdens,
56:32 un pārpilniem augļu kokiem,
56:33 bez ierobežojuma, bez aizlieguma,
56:34 savās augstajās guļvietās.
56:35 Patiešām, Mēs tās radījām otrreiz,
56:36 tās ir jaunavas,
56:37 mīlošas un atbilstošos gados.
56:38 Tās būs priekš tiem, tur pa labi.
56:39 Agrāko paaudžu ļaudīm,
56:40 un vēlāko paaudžu ļaudīm.
56:41 Un tie, pa kreisi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa kreisi ?
56:42 Svilinošās liesmās un verdošā ūdenī
56:43 un melnu dūmu ēnā,
56:44 ne vēsā, ne patīkamā.
56:45 Patiešām, agrāk tie baudīja pārpilnību,
56:46 pārkāpa visus likumus
56:47 un mēdza sacīt : » Kā ? Vai tad pēc tam, kad būsim nomiruši un kļuvuši par kauliem un putekļiem, mēs atkal tiksim atmodināti ?
56:48 un arī mūsu tēvu tēvi līdz ar mums ? »
56:49 Saki : Patiešām, gan pirmo, gan vēlāko paaudžu ļaudis
56:50 zināmā Dienā tiks sasaukti kopā uz nozīmēto tikšanos.
56:51 Un tad, patiešām, ak jūs, kas bijāt nomaldījušies un ak jūs, noliedzēji,
56:52 ēdīsiet no rūgtā Zakkum koka.
56:53 Tad jūs piepildīsiet ar to savus vēderus
56:54 un uzdzersiet virsū verdošu ūdeni,
56:55 lakdami to, kā izslāpuši kamieļi.
56:56 Tāda viesmīlība tos sagaidīs Atmaksas dienā.
56:57 Tie esam Mēs, kas esam jūs radījuši, kādēļ jūs nepieņemat šo patiesību ?
56:58 Uzlūkojiet sēklu, ko jūs izsviežat.
56:59 Vai jūs to esat radījuši vai Radītāji esam Mēs ?
56:60 Mēs esam likuši nāvei mājot jūsu vidū. Un neviens nevarētu Mūs apturēt,
56:61 ja Mēs gribētu jūs nomainīt un radīt jūs no jauna jums nezināmā veidolā.
56:62 Un, protams, jums ir stāstīts, kāda bija pirmā Radīšana. Tad, kādēļ jūs neņemat to vērā ?
56:63 Uzlūkojiet sēklu, ko jūs iekaisat zemē.
56:64 Vai jūs tie esat, kas liekat tām uzdīgt, vai tie esam Mēs ?
56:65 Ja Mēs gribētu, Mēs visu to pārvērstu gruvešos, atstājot jūs brīnāmies :
56:66 “Patiešām, mēs esam cietuši zaudējumus,
56:67 tagad mums atņemts ir viss!”
56:68 Uzlūkojiet ūdeni, ko jūs dzerat?
56:69 Vai jūs to sūtat lejup no lietus mākoņiem, vai arī tie esam Mēs?
56:70 Ja Mēs gribētu, Mēs to padarītu sāļu un nebaudāmu. Tad, kādēļ jūs neesat par to pateicīgi?
56:71 Uzlūkojiet uguni, ko jūs iededzat?
56:72 Vai tie esat jūs, kas izaudzē kokus, vai tomēr tie esam Mēs?
56:73 Mēs esam to darījuši ļaudīm par atgādinātāju un par iztikas nodrošinātāju ceļiniekiem tuksnesī.
56:74 Tādēļ teic slavu savam Kungam, Visu Augstākājam.
56:75 Es zvēru pie zvaigžņu stāvokļa,
56:76 un, patiešām, šis ir nopietns zvērests, ja vien jūs to zinātu.
56:77 Šis patiešām ir Svētais Korāns,
56:78 kas atrodas Apslēptajā Grāmatu Grāmatā (Grāmatu Māte, Al-Lauh Al-Mahfūz),
56:79 kam pieskarties drīkst vienīgi Tīrie (Eņģeļi),
56:80 Atklāsme, ko sūtījis Visuma Valdnieks.
56:81 Vai šis ir tas apgalvojums, kas atstāj jūs vienaldzīgus?
56:82 Vai pateicības vietā, par visu, ko Viņš jums dod, jūs Viņu noliedzat?
56:83 Kad mirstoša cilvēka dvēsele sakāpj kaklā,
56:84 un jūs stāvat tam blakus un blenžat uz viņu,
56:85 Mēs esam viņam tuvāk nekā jūs, kaut arī jūs to neredzat.
56:86 Tad kāpēc jūs, kas domājat, ka jums netiks atlīdzināts par visu,
56:87 neliekat viņa dvēselei griezties atpakaļ, ja tas, ko sakāt ir taisnība?
56:88 Ja viņš ir viens no tiem, kas stāv Dievam vistuvāk,
56:89 viņš iegūs mieru un pārpilnību Prieka Dārzā.
56:90 Ja viņš ir viens no tiem, kas stāv labajā pusē,
56:91 tiem tiks sacīts: « Lai miers ir ar jums, kas atrodaties labajā pusē ! »
56:92 Bet, ja viņš ir viens no noliedzējiem, no tiem, kas no taisnā ceļa ir noklīduši,
56:93 viņs tiks sagaidīts ar verdošu ūdeni
56:94 un Elles ugunīm.
56:95 Patiešam, šī ir īstā patiesība.
56:96 Tad teic jel sava Kunga Vārdu, Visu Varenā Vārdu!

57. Al-Hadid (DZELZS)


Medinas sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

57:1 Viss, kas ir debesīs un viss, kas ir uz zemes, teic slavu Dievam- Visu Varenajam, Gudrības Pilnajam.
57:2 Viņam pieder Augstākā Vara debesīs un virs zemes. Viņš dod dzīvību un sūta nāvi, un Viņam ir vara pār visām lietām.
57:3 Viņš ir Pirmais un Pēdējais, Redzamais un Apslēptais. Un Viņš zin Visu par Visu.
57:4 Tas ir Viņš, kas sešās dienās radīja debesis un zemi un pēc tam uzkāpa Savā Tronī. Viņš zin, kas zemē ieiet un, kas no tās iznāk. Viņš zin, kas no debesīm nonāk uz zemes, un kas debesīs atgriežas. Visur, kur esat jūs, arī Viņš ir blakus. Par to, ko jūs darāt, Dievs ir Visu Redzošais.
57:5 Viņam pieder Augstākā Vara debesīs un virs zemes un pie Viņa atgriežas viss.
57:6 Viņs liek naktij pāriet dienā, un dienai pāriet naktī, un Viņš zin, ko slēpj ļaužu sirdis.
57:7 Ticiet Dievam un Viņa Vēstnesim un ziedojiet no tā, ko Viņš jums ir devis. Tiem, kas tic un ziedo, tiks bagātīgi atlīdzināts.
57:8 Un kādēļ jūs Dievam neticat, ja Vēstnesis jūs aicina ticēt jūsu Kungam un, patiešām, Viņš ar jums jau derību ir slēdzis, ja esat ticīgi ļaudis?
57:9 Tas ir Viņš, kas sūta Savam kalpam skaidrās Ājatas, lai varētu izvest jūs no tumsas gaismā. Un, patiešām, Dievs ir Laipnības un Žēlastības Pilns prêt jums.
57:10 Un kādēļ gan jums neziedot savu mantu Dieva ceļā, ja Dievam pieder viss debess un zemes mantojums? Nav līdzīgi tie no jums, kas ziedoja no savas mantas un cīnījās līdz uzvarai (Mekas ieņemšana), tiem, kas ziedoja un cīnījās pēc tam. Tomēr Dievs visiem ir solījis dāsni atlīdzināt, un Viņš zin, ko darījis ir katrs.
57:11 Kurš gan labprāt neaizdotu Dievam skaistu aizdevumu, lai Viņš to daudzkārtīgi pavairotu, pretī saņemot dāsnu balvu ?
57:12 Tajā Dienā tu redzēsi ticīgo vīru un ticīgo sievu priekšā un labajā pusē atmirdzam gaismu : « Labas ziņas jums šodien- Dārzi, zem kuriem upes plūst, jūsu mājas uz laiku laikiem. Un tā ir visaugstākā laime. »
57:13 Tajā Dienā atkritēji vīri un atkritējas sievas sacīs ticīgajiem : « Pagaidiet mūs, lai arī mēs varam tikt jūsu gaismā ! » Bet tiks sacīts : « Ejiet atpakaļ un meklējiet gaismu sev aiz muguras. » Un starp viņiem tiks uzcelta siena, kuras vārtu iekšpusē mājos žēlastība, bet ārpusē sods.
57:14 Tad atkritēji un liekuļi sauks uz ticīgajiem : « Vai tad mēs arī nebijām kopā ar jums ? » Viņi sacīs : « Jā, tikai jūs ļāvāties kārdinājumiem, jūs nogaidījāt, jūs šaubījāties un lolojāt viltus cerības, kamēr vien neatnāca Dieva pavēle. Bet attiecībā uz Dievu- viltnieks jūs pievīla.
57:15 Un šodien, ne no jums, ne no neticīgajiem netiks pieņemts nekāds izpirkums. Jūsu vieta ir Ugunī- tā ir īstā vieta priekš jums- un nožēlojams ir šis ceļa gals. »
57:16 Vai priekš ticīgiem ļaudīm nav pienācis īstais laiks būt pazemīgiem, Dieva vārdu un atklāto patiesību pieminot ? Lai viņi nekļūtu tādi kā tie, kam Raksti tika dāvāti agrāk, bet, kam papildus dotais laiks nocietināja sirdis. Jo daudzi no viņiem ir ļaunprātīgi un nepaklausīgi ļaudis.
57:17 Un zini, ka Tas ir Dievs, kas dod dzīvību mirušai zemei. Patiešām, Mēs jums Zīmes izskaidrojam, lai jūs spētu tās saprast.
57:18 Patiešām, tiem vīriem, kas dod žēlastības dāvanas un tām sievām, kas dod žēlastības dāvanas un tiem, kas aizdod Dievam skaistus aizdevumus, viss dotais tiks daudzkārtīgi pavairots un atlīdzināts ar dāsnu balvu.
57:19 Tie, kas tic Dievam un Viņa Vēstnesim un kaujās kritušie mocekļi, kas ir blakus savam Kungam, saņems savu daļu un savu gaismu. Bet tie, kas netic un noliedz Mūsu Ājatas, nonāks Elles ugunīs.
57:20 Paturiet prātā, ka šīs pasaules dzīve ir vienīgi rotaļa, laika kavēklis un iespēja izrādīties un sacensties vienam ar otru bagātībā un pēcnācējos. Tā ir kā asni, kas parādās pēc lietus, priecē sējēju acis, tad novīst, kļūst dzelteni un nokalst. Nākošajā dzīvē ir gan bargs sods, gan Dieva piedošana un atzinība. Bet šīs pasaules dzīve ir vien mānīgs prieks.
57:21 Jums jācenšas pēc sava Kunga Piedošanas un pēc Paradīzes Dārza, kas ir tik liels kā debesis un zeme, kas gaida tos, kas tic Dievam un Viņa Vēstnešiem. Tāda ir Dieva Bagātība un Viņš dod no tās, kam grib. Un Dieva Dāsnumam nav robežu.
57:22 Ne uz zemes, ne ar jums pašiem nevar notikt nekāda nelaime, ja pirms tam Mēs to neesam ierakstījuši Grāmatu Grāmatā (Grāmatu Māte, Al-Lauh Al-Mahfūz). Patiešām, un Dievam tas ir viegli.
57:23 Lai jūs nenoskumtu tā dēļ, kas jums pagājis garām, un pārāk nepriecātos par to to, ko Viņš jums ir devis. Un Dievam nav tīkami lepnie un uzpūtīgie.
57:24 Un tie, kas, paši skopi būdami, prasa, lai citi arī tādi būtu. Un, ja kāds uzgriež muguru, tad, patiešām, atcerieties, ka Dievam neko nevajag, ka Viņam Ir Viss, ka Viņš ir Visas Slavas Vērtais.
57:25 Protams, Mēs sūtījām savus Vēstnešus ar skaidrām liecībām un devām viņiem līdz Rakstus un Svarus, lai ļaudis spētu būt taisnīgi. Mēs sūtījām arī dzelzi, kas slēpj sevī varenu spēku un ir noderīgs ļaudīm, lai Dievs redzētu, kurš palīdz Viņam un Viņa Vēstnešiem, Viņu pašu neredzot. Patiešām, Dievs ir Visu Spēcīgais, Visu Varenais.
57:26 Un, protams, Mēs sūtījām Nūhu un Ibrāhīmu un devām viņu pēcnācējiem Rakstus un pravietību. Un starp viņiem bija daudz taisnu ļaužu, bet vairākums no viņiem bija ļaunprātīgi un nepaklausīgi ļaudis.
57:27 Pēc tam Mēs sūtījām savus Vēstnešus, arī Aīsu, Mariamas dēlu un devām viņam Evaņģēliju. Un viņa sekotāju sirdis Mēs pildījām ar līdzjūtību un žēlastību. Bet mūku būšanu izdomāja viņi paši- Mēs nelikām viņiem to darīt- lai sagādātu Dievam prieku. Tomēr viņi nespēja to paveikt pienācīgā kārtā. Ticīgos no viņiem Mēs atalgojām, tomēr daudzi no tiem izrādījās ļaunprātīgi un nepaklausīgi ļaudis.
57:28 Ak, ticīgie ļaudis ! Bīstieties Dieva un uzticieties Viņa Vēstnesim. Viņš dos jums divkārt no Savas Žēlastības, Viņš ļaus jums staigāt gaismā un saņemt Viņa piedošanu. Jo Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
 57:29 Lai Rakstu ļaudis zinātu, ka viņiem nav nekādas teikšanas par Dieva žēlastību, ka Dieva žēlastība ir vienīgi Dieva rokās. Un dod Viņš to pēc Savas gribas. Un Dieva dāsnumam nav robežu.  

58. Al-Mujadila (STRĪDNIECE (TIEPŠA))

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

58:1 Patiešām, Dievs dzirdēja vārdus, ko sacīja sieviete, runādama ar tevi un sūdzēdamās Dievam par savu vīru. Un Dievs dzirdēja jūsu strīdu. Patiešām, Dievs ir Visu Dzirdošais, Visu Redzošais. 
58:2 Tie no jums, kas šķiras no savām sievām, nodēvēdami tās par mātēm (Zihar), par viņu bērniem nekļūst. Viņu bērni ir tikai tie, kurus viņas ir dzemdējušas. Un, patiešām, tie ir ļauni un melīgi vārdi. Bet, patiešām, Dievs ir Visu Piedodošais, Vienmēr Piedodošais.
58:3 Un tie, kas savām sievām ir pateikuši Zihar, bet pēc tam izteiktos vārdus grib paņemt atpakaļ, tad, pirms tie drīkst atkal tām pieskarties, tiem jāatlaiž brīvībā viens vergs. Tas ir tas, kas jums tiek norādīts. Un Dievs ir Visu Pārredzošais par to, ko jūs darāt.
58:4 Ja kādam vergu nav, tad tam ir jāgavē divus mēnešus pēc kārtas, pirms viņi drīkst viens otram pieskarties. Bet, ja kādam gavēt nav iespējams, tad tam jāpabaro sešdesmit trūkumcietēji. Tas jādara tādēļ, lai jūs spētu ticēt Dievam un Viņa Vēstnesim. Šīs robežas ir noteicis Dievs. Bet neticīgos gaida mokpilns sods.
58:5 Patiešām, tie, kas pretojas Dievam un Viņa Vēstnesim, tāpat tiks pazemoti kā tika pazemoti viņu priekšteči. Un, protams, Mēs jau esam nosūtījuši skaidras Ājatas. Un neticīgos gaida pazemojošs sods. 
58:6 Tajā Dienā Dievs viņus visus uzmodinās un darīs ikvienam zināmu, ko viņš ir darījis. Daudzi būs to aizmirsuši, taču Dievs nebūs aizmirsis neko. Un Dievs ir liecinieks par visām lietām.
58:7 Vai tad tu neredzi, ka Dievam ir zināms viss, kas ir debesīs un virs zemes. Nav tādu slepenu sarunu trijatā, kur Viņš nebūtu klāt kā ceturtais. Vai tādu, pa pieciem, kur Viņš nebūtu sestais. Vai to ir vairāk vai mazāk- lai kur tie arī nebūtu- Viņš arī tur ir klāt. Un tad, Atdzimšanas dienā, Dievs viņiem darīs zināmu, ko viņi tur ir darījuši. Patiešām, Dievs zin par katru lietu ir Visu Zinošais.
58:8 Vai tad tu neredzi tos, kam tika aizliegts noturēt slepenas apspriedes. Viņi turpina darīt to, kas tika aizliegts, un slepenībā kaļ ļaunus un naidīgus plānus kā nepaklausīt Vēstnesim. Kad viņi atnāk pie tevis, viņi nesveicina tevi ar sveicienu kādu Dievs to ir noteicis. Bet pie sevis tie nosaka: "Kāpēc Dievs mūs nesoda par to, ko mēs sakām?" Bet Elle priekš viņiem būs pietiekošs sods. Tur viņi degs un tas ir vissliktākais ceļa gals. 
58:9 Ak, ticīgie ļaudis! Kad jūs slepus sarunājieties, raugieties, lai jūs nerunājat par ļaunprātību, naidu vai to, kā nepaklausīt vēstnesim. Runājiet par taisnīgumu, godprātību un dievbijību. Un bīstieties Dieva, Tā pie Kura jūs visi atgriezīsieties.
58:10 Katra slepena sanākšana ir sātana darbs, cenšoties nodarīt pāri tiem, kas ir ticīgi ļaudis. Tomēr viņš nespēj tiem nodarīt pāri, ja tāda nav Dieva griba. Un ticīgie lai paļaujas uz Dievu. 
58:11 Ak, ticīgie ļaudis! Ja jūsu sapulcēs jums tiek palūgts atbrīvot vietu arī priekš citiem, dariet tā. Dievs atradīs vietu arī priekš jums. Ja jums tiek palūgts celties kājās, dariet tā. Dievs pacels arvien augstāk tos, kas tic, un tos, kam ir dots saprāts un zināšana. Dievs redz, ko jūs darāt.
58:12 Ak, ticīgie ļaudis! Pirms jūs ejat pie Vēstneša runāt par kādu diskrētu lietu, izdaliet žēlastības dāvanas, tā būs labāk un tīrāk priekš jums. Bet, ja jūs priekš tā neko nevarat atlicināt, tad, patiešām, Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
58:13 Vai jūs baidāties, ka jūsu tēriņi priekš žēlastības dāvanām, viņu apmeklējot, var būt pārāk lieli? Tad nenesiet tās un, kad Dievs ir pieņēmis jūsu nožēlu, ievērojiet Ikāmat-As-Salāt, dodiet Zakah un paklausiet Dievam un Viņa Vēstnesim. Jo Dievs ir Visu Pārredzošais par to, ko jūs darāt. 
58:14 Vai tad tu neredzi tos, kas draudzējas ar ļaudīm, pār kuriem ir nākušas Dieva dusmas? Viņi nav ne ar tiem, ne ar jums un viņi apzvēr melus un paši to zin. 
58:15 Bargu sodu tiem gatavo Dievs. Patiešām ļauns ir tas, ko viņi dara.
58:16 Savus zvērestus viņi tur par vairogiem un nelaiž ļaudis uz Dieva ceļa. Un tos gaida mokpilns sods.
58:17 Dieva priekšā tiem nepalīdzēs ne viņu manta, ne viņu bērni. Viņi ir Elles iemītnieki un tur viņi paliks uz visiem laikiem.
58:18 Tajā Dienā, kad Dievs viņus uzmodinās, tie atkal zvērēs Viņa priekšā tāpat kā šodien ir zvērējuši jums, cerēdami, ka tas viņiem ko līdzēs. Nav šaubu! Viņi ir meļi. 
58:19 Sātans ir guvis virsroku pār tiem un par Dievu viņi ir aizmirsuši. Viņi ir sātana pusē. Nav šaubu! Bet sātana puse paliks zaudētājos. 
58:20 Patiešām, tie, kas nostājas pret Dievu un Viņa Vēstnesi, tiks pazemoti līdz galam.
58:21 Dievs ir sacījis: "Tik tiešām, virsroka būs Man un Maniem Vēstnešiem!" Patiešām, Dievs ir Spēka Pilnais, Visu Spēcīgais.
58:22 Starp ļaudīm, kas tic Dievam un Atmaksas dienai, tu neatradīsi tādus, kas draudzējas ar tiem, kas Dievu un Viņa Vēstnesi noliedz, pat ja tie būtu viņu tēvi, dēli, brāļi vai citi radinieki. Jo tie ir ļaudis, kuru sirdīs ticību ir ierakstījis Dievs, kurus Dievs ar Savu Garu ir stiprinājis. Viņš ievedīs tos Dārzos. zem kuriem upes plūst un tur viņi paliks uz laiku laikiem. Dievs ir mierā ar viņiem un viņi ir mierā ar Dievu. Viņi ir Dieva pusē. Un nav šaubu! Dieva puse būs tā, kas uzvarēs. 

59. Al-Hashr (SAPULCĒŠANĀS (SPĒKU SAVILKŠANA))

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

59:1 Dievam teic slavu viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes. Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.
59:2 Tas bija Viņš, kas pirmajā sapulcēšanās reizē izdzina Rakstu ļaudis, kas nebija turējuši doto vārdu, no viņu mājām. Jūs neticējāt, ka tie aizies, un arī viņi paši cerēja, ka viņu nocietinājumi nosargās tos no Dieva. Bet Dieva roka tos sasniedza, no kurienes tie vismazāk to bija gaidījuši, un Viņš sēja bailes viņu sirdīs. Ar viņu pašu un ticīgo ļaužu rokām viņu mājas tika sagrautas. Mācieties no tā, visi, kam acis ir, lai redzētu!
59:3 Ja Dievs nebūtu nolicis tiem doties trimdā, tie tiktu sodīti jau šajā dzīvē. Bet Nākošajā dzīvē tiem būs jāizcieš Uguns sods. 
59:4 Par to, ka tie nostājās pret Dievu un Viņa Vēstnesi. Un, ja kāds nostājas pret Dievu, tad, patiešām Dievs soda bargi.
59:5 To nosaka Dievs, vai jums nocirst jaunās palmu birzis, vai ļaut tām augt. Lai Viņs varētu likt kaunā ļaunprātīgos un nepaklausīgos.
59:6 Pēc tā, ko Dievs Savam Vēstnesim deva kā kara laupījumu, jums nevajadzēja jāt ne zirgos, ne uz kamieļiem. Saviem Vēstnešiem Dievs, pēc Savas gribas, dod varu pār jebko. Un Dievam ir Vara pār visām lietām.
59:7 Bet tā manta, ko Dievs atņēma pilsētniekiem un atdeva Savam Vēstnesim, tā pieder Dievam, Viņa Vēstnesim, tā ciltsbrāļiem, bāreņiem, trūkumcietējiem un ceļiniekiem, nevis tiem bagātākajiem no jums. Ņemiet to, ko Vēstnesis jums dod un netīkojiet pēc tā, ko viņš jums ir aizliedzis. Un bīstieties Dieva. Patiešām, jo Dievs soda bargi.
59:8 Daļa pienākas arī trūcīgajiem muhadžiriem (pārceļotājiem), kas tika izdzīti no savām mājām un saviem īpašumiem un, meklēdami Dieva labvēlību un atbalstu, palīdzēja Dievam un Viņa Vēstnesim. Tie ir uzticami ļaudis.
59:9 Bet tiem, kas dzīvoja savās Medinas mājās un bija kļuvuši ticīgi ļaudis jau agrāk, tiem tīk tie, kas pie viņiem ir atnākuši un savās sirdīs nejūt vajadzību pēc tā, kas tiem tiek dots. Un, lai arī trūkums tos ir skāris, tie priekšroku dod nevis sev, bet viņiem. Bet uzvarētāji būs tie, kuru dvēseles ir pasargātas no skopuma.
59:10 Un tie, kas atnāca pēc viņiem, sacīdami: "Ak, mūsu Kungs! Piedod mums un mūsu brāļiem, kas kļuva ticīgi vēl pirms mums! Neļauj ienākt mūsu sirdīs ļaunumam pret tiem, kas ir ticīgi ļaudis! Ak, mūsu Kungs, patiešām, Tu esi Laipnības Pilnais, Līdzjūtīgais."
59:11 Vai tu neredzi tos atkritējus sakām saviem neticīgajiem brāļiem no Rakstu ļaužu vidus: "Ja jūs tiksiet padzīti, mēs iesim kopā ar jums un neklausīsim nekad un nevienam, kas ies pret jums. Bet, ja jums uzbruks, mēs noteikti iesim jums palīgā." Un Dievs ir liecinieks tam, ka viņi melo. 
59:12 Ja tie tiks padzīti, viņi nekad neies tiem līdzi. Ja ar tiem būs jācīnās, viņi tiem palīgā neies. Un, ja arī ies, tad būs pirmie, kas pagriezīs muguras. Un tad neviens tiem nepalīdzēs.
59:13 Protams, no jums viņi baidās vairāk nekā no Dieva. Tas ir tādēļ, ka tie ir ļaudis, kas nesaprot.
59:14 Taču viņi necīnīsies pret jums pat kopā, ja nu vienīgi nocietinātās pilsētās vai aiz mūriem. Jo viņu starpā valda naids. Var likties, ka viņi ir vienoti, taču sirdīs viņi tādi nav, jo priekš tam viņiem trūkst prāta. 
59:15 Gluži kā tie, neilgi pirms viņiem, kas arī dabūja izjust savu ļauno darbu sekas. Un mokpilns sods jau viņus gaida.
59:16 Viņi līdzinās sātanam, kas ļaudīm saka: "Neticiet Dievam!" Bet, kad tie sāk neticēt, viņš saka: "Mūs nekas nesaista. Es bīstos Dieva, Visuma Valdnieka."
59:17 Visi viņi nokļūs Ugunī. Un paliks tur uz visiem laikiem. Tāda būs ļaundaru alga.
59:18 Ak, ticīgie ļaudis! Bīstieties Dieva un raugieties, lai jūsu dvēseles zin, kādu rītdienu tās priekš sevis gatavo. Un esiet dievbijīgi. Patiešām, Dievs ir nomodā par visu, ko jūs darāt.
59:19 Neesiet tādi kā tie, kas Dievu ir aizmirsuši, jo Dievs tiem ir licis aizmirst arī pašiem sevi. Tie ir bezgoži un dumpinieki. 
59:20 Tie, kas mīt Ugunī, nelīdzinās tiem, kas mīt Paradīzē. Paradīzē mīt uzvarētāji.
59:21 Ja Mēs Korānam būtu likuši nolaisties uz kāda no kalniem, tas, bailēs no Dieva, būtu pāršķēlies uz pusēm. Mēs dodam šādas līdzības, lai ļaudis labāk varētu saprast.
59:22 Viņš ir Dievs, un nav citu Dievu bez Viņa. Viņš ir Visu Zinošais par Apslēpto un par Apliecināto. Viņš ir Žēlastības Pilnais, Līdzjūtīgais.
59:23 Viņš ir Dievs, un nav citu Dievu bez Viņa, Valdnieka, Visu Svētā, Miera avota, Drošības Ķīlas, Visu Sargātāja, Visu Varošā, Visu Spēcīgā, Neatvairāmā, Visu augstākā. Lai slavēts ir Viņš pār visiem, ar ko tie Viņu saista.
59:24 Viņš ir Dievs, Radītājs, Meistars, Visam Veidu Piešķīrējs. Viņam pieder Visskaistākie vārdi. Viss debesīs un virs zemes teic slavu Viņam! Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.

60. Al-Mumtahanah (PĀRBAUDĪTĀS SIEVIETES)

Medinas Sūra


Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

60:1 Ak, ticīgie ļaudis! Neņemiet sev par aizbildņiem un palīgiem ne Manus, ne savus ienaidniekus. Neizrādiet savu draudzību tiem, kas neticēja arī vēl tad, kad pie jums bija atnākusi patiesības vēsts, tiem, kas padzina jūs un Vēstnesi no jūsu mājām tikai tādēļ, ka jūs ticējāt Dievam, savam Kungam. Ja jūs esat nākuši cīnīties uz Mana Ceļa un gribat iemantot Manu labvēlību, nedraudzējieties ar viņiem. Jūs viņiem uzticaties, bet Es zinu vislabāk, ko jūs apslēpjat un ko jūs darāt atklāti. Un tas no jums, kas tā darīs, taisno ceļu noteikti pazaudēs.
60:2 Ja viņi gūs virsroku pār jums, viņi būs jūsu ienaidnieki un izstieps pēc jums savas ļaunās rokas un savas ļaunās mēles. Jo viņu kvēlākā vēlēšanās ir, lai jūs noliegtu savu ticību.
60:3 Atdzimšanas dienā jums nepalīdzēs ne jūsu bērni, ne jūsu radinieki. Jo tiesu spriedīs Viņš. Un Dievs redz visu, ko jūs darāt.
60:4 Labs piemērs tam ir Ibrāhīms un tie, kas bija ar viņu, kad viņi sacīja saviem ļaudīm: "Patiešām, mēs neesam saistīti ar jums un ar tiem, ko jūs pielūdzat Dieva vietā. Mēs atsakāmies no jums un mūsu starpā valdīs ienaids, līdz kamēr jūs sāksiet ticēt tikai un vienīgi Dievam." Bet savam tēvam Ibrāhīms sacīja tā: "Tik tiešām, es lūgšu, lai tev tas tiek piedots, taču pasargāt tevi no Dieva es nespēju. Ak, mūsu Kungs! Mēs paļaujamies uz Tevi, mēs piesaucam Tevi un pie Tevis būs mūsu atgriešanās. 
60:5 Ak, mūsu Kungs! Neliec mums būt par pārbaudījumu neticīgajiem ļaudīm un piedod mums. Patiešām, jo Tu esi Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais!"
60:6 Patiešām, viņi bija labs paraugs priekš jums, labs paraugs tiem, kas savas cerības saista ar Dievu un Atmaksas dienu. Un, ja kāds no tā novēršas, tad, patiešām, Dievs ir Visa Pārpilnais, Katras Uzslavas Vērtais. 
60:7 Var notikt, ja Dievs tā būs licis, ka starp jums un jūsu pretiniekiem izveidojas draudzīgas attiecības. Un Dievs ir Spēka Pilnais. Un Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
60:8 Dievs neaizliedz izturēties laipni un taisnīgi pret tiem, kas nav apkarojuši jūs jūsu ticības dēļ, vai izdzinuši jūs no jūsu mājām. Patiešām, Dievs mīl taisnīgos.
60:9 Taču Dievs aizliedz jums biedroties ar tiem, kas jums uzbrūk jūsu ticības dēļ, izdzen jūs no jūsu mājām un veicina jūsu izraidīšanu. Katrs, kas ar tiem biedrojas, dara ļaunu.
60:10 Ak, ticīgie ļaudis! Kad pie jums kā bēgļi atnāk ticīgās sievietes, pārbaudiet tās. Dievs vislabāk zin par viņu ticību. Ja tās tiešām ir ticīgās, nesūtiet viņas atpakaļ pie neticīgajiem. Jo tas būtu pret likumu, ka neticīgie viņas ņem par sievām. Tāpat pret likumu būtu, ja viņas sev ņemtu neticīgus vīrus. Atdodiet neticīgajiem viņu pūra naudu, un nebūs pārkāpums, ja jūs viņas pēc tam ņemsiet sev par sievām, samaksājuši viņām pienākošos pūra naudu. Neturieties pie savām neticīgām sievām un pieprasiet atpakaļ viņām samaksāto pūra naudu. Un lai arī neticīgie pieprasa atpakaļ savu pūra naudu. Tā ir spriedis Dievs. Dievs izspriež jūsu lietas. Un Dievs ir Visu Zinošais, Gudrības Pilnais.
60:11 Un, ja kāda no jūsu sievām aiziet pie neticīgajiem, tad, veiksmes gadījumā, dodiet tiem, kuru sievas tos atstājušas tik, cik tie par viņām ir izdevuši. Un bīstieties Dieva, kam jūs ticat.
60:12 Ak, Praviet! Kad pie tevis nāk ticīgas sievietes un dod solījumus neturēt Dievam blakus citus dievus, nezagt, nepārkāpt laulību, nenogalināt savus bērnus, nemelot, kas ir viņu bērnu tēvi un paklausīt tevi katrā labā pasākumā- pieņem viņu solījumus un lūdz, lai Dievs viņām piedod. Patiešām, Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
60:13 Ak, ticīgie ļaudis! Nebiedrojieties ar tiem, pār kuriem ir nākušas Dieva dusmas. Patiešām, uz Nākošo dzīvi tiem cerību nav, gluži kā tiem neticīgajiem, kas guļ kapos. 

61. As-Saf (CIEŠĀS RINDĀS)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

61:1 Dievam teic slavu viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes. Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.
61:2 Ak, ticīgie ļaudis! Kādēļ jūs runājat to, ko nedarāt?
61:3 Dievam nav nekā nīstamāka par to, ka jūs runājat, bet nedarāt.
61:4 Patiešām, Dievs mīl tos, kas kā mūris, ciešās rindās, cīnās uz Viņa ceļa.
61:5 Un Mūsā sacīja saviem ļaudīm: "Ak, mani ļaudis! Kādēļ jūs darāt man pāri, droši zinādami, ka es nāku pie jums, būdams Dieva Vēstnesis?" Viņi uzgrieza muguras un Dievs no tiem novērsās. Dievs nevada pa taisnu ceļu ceļu negantus un nepaklausīgus ļaudis.
61:6 Aīsā, Mariamas dēls, sacīja: "Ak, Isrāīla bērni! Patiešām, es esmu Dieva Vēstnesis un nāku pie jums, apliecinādams Toru, kas jums ir tikusi atklāta pirms manis, un, atnesdams jums priecīgu ziņu par Vēstnesi, kas nāks pēc manis un kura vārds būs Ahmeds (Muhameds)." Bet, kad viņš pie tiem ar skaidrām liecībām bija nācis, tie sacīja: "Tā ir tīrā burvestība."
61:7 Vai var būt kāds vēl netaisnīgāks par to, kurš, aicināts pie Islāma, sāk sacerēt par Dievu melu stāstus? Un netaisnus ļaudis Dievs neved uz taisna ceļa.
61:8 Ar savām mēlēm tie grib izdzēst Dieva gaismu. Bet Dievs Savu gaismu darīs vēl spožāku, lai kā arī neticīgiem tas nepatiktu.
61:9 Tas ir Viņš, kas sūta Savu Vēstnesi, dodams tam līdzi ceļvedi un patiesu reliģiju, lai tā ieņemtu vietu, augsti pāri visām citām reliģijām, lai kā arī tas nepatiktu tiem, kas Dievam blakus tur citus dievus.
61:10 Ak, ticīgie ļaudis! Vai man pateikt jums, ko darīt, lai paglābtos no mokpilna soda?
61:11 Ticiet Dievam un Viņa Vēstnesim un cīnieties uz Dieva ceļa, nežēlojot ne savu mantu, ne savas dzīvības. Tas būs labāk jums pašiem, ja vien jūs zinātu.
61:12 Viņš piedos jums jūsu pārkāpumus un vedīs jūs Dārzos, zem kuriem upes plūst, brīnišķīgajos Mūžības Dārzos. Un tā ir visaugstākā laime.
61:13 Un vēl ko, kas jums patiks-Savu palīdzību un drīzu uzvaru. Un pastāsti labo ziņu ticīgajiem ļaudīm.
61:14 Ak jūs, ticīgie ļaudis, nāciet Dievam palīgā! Kā Aīsā, Mariamas dēls, sacīja saviem mācekļiem: "Kas nāks ar mani Dievam palīgā?" Mācekļi atbildēja: "Mēs iesim Dievam palīgā." Daļa no Isrāīla bērniem tam noticēja, daļa nē. Tiem, kas noticēja, Mēs palīdzējām pret viņu ienaidniekiem un viņi guva uzvaru.

62. Al-Jumu`ah (PIEKTDIENA)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

62:1 Viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes teic slavu Dievam, Visa Valdniekam, Visu Svētākajam, Visu Spēcīgajam, Gudrības Pilnajam.
62:2 Tas ir Viņš, kas sūta neizglītotajiem ļaudīm Vēstnesi no viņu pašu vidus, lai lasītu tiem priekšā Viņa Ājatas, attīrītu tos un mācītu tiem Grāmatu un Gudrību, lai arī pirms tam tie bija dzīvojuši neziņā.
62:3 Un arī pie tiem, kas vēl nav viņiem pievienojušies. Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.
62:4 Tāda ir Dieva Žēlastība. Viņš dāvā to katram pēc Savas gribas. Un Dieva Žēlastība ir Neizmērojama.
62:5 Tie, kam bija vēlēts dzīvot pēc Toras likumiem, bet kas tiem nepakļāvās, ir līdzīgi ēzelim, kam nastā ir grāmatas. Nožēlojams ir tas, kam līdzinās ļaudis, kas noliedz Dieva Zīmes. Un netaisnus ļaudis Dievs neved uz taisna ceļa. 
62:6 Saki: Ak, jūs, kas esat jūdi! Ja jūs sakāt, ka no visiem ļaudīm tieši jūs esat tie Dieva izredzētie, tad jums būtu jāvēl sev nāvi, ja vien esat patiesi ļaudis.
62:7 Taču viņi nekad to sev nevēlēs, jo zin, ko ar savām rokām ir pastrādājuši. Bet Dievs par ļauna darītājiem ir Visu Zinošais.
62:8 Saki: Patiešām, no nāves jūs bēgdami neizbēgsiet. Un tad jūs nosūtīs pie Viņa, kam ir zināms Apslēptais un Redzamais, un Viņš jums darīs zināmu, ko jūs esat darījuši. 
62:9 Ak, ticīgie ļaudis! Kad piektdienās jūs aicina uz lūgšanu, atstājiet visu un steidzieties pieminēt Dievu. Tā būs labāk jums pašiem, ja vien jūs zinātu.
62:10 Un, kad lūgšana ir galā, izklīstiet, meklējiet Dieva Žēlastību un allaž pieminiet Viņu, lai veiksme būtu ar jums.
62:11 Bet tie aizsteidzās pie saviem tirgus galdiem un savām izpriecām, un tu paliki stāvam. Saki: Tas, kas ir pie Dieva, ir labāks par jūsu izpriecām un jūsu tirgošanos. Vislabākais no visa ir tas, ko mums dod Dievs. 

63. Al-Munafiqun (LIEKUĻI)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

63:1 Kad tie liekuļi atnāk pie tevis, viņi saka: "Mēs apliecinām, ka tu patiešām esi Dieva Vēstnesis." Bet Dievs zina, ka tu tik tiešām esi Viņa Vēstnesis un Dievs apliecina, ka tie liekuļi melo.
63:2 Ar saviem zvērestiem, kā ar vairogiem, viņi grūž ļaudis nost no Dieva ceļa un tas, ko viņi dara, patiešām ir ļauns darbs.
63:3 Jo viņi, reiz jau bijuši ticīgi ļaudis, savu ticību ir nolieguši. Viņu sirdis ir aizslēgtas un viņi neapjēdz, ko dara.
63:4 Kad tu uz tiem skaties, viņi tev patīk. Kad tie runā, tu viņo sieklausies. Tomēr viņi ir līdzīgi saslietiem baļķiem. Katru uzsaucienu tie sajūt kā vērstu pret viņiem. Viņi patiešām ir ienaidnieki- sargies no viņiem! Lai Dieva lāsts pār viņiem! Cik tālu gan var nomaldīties no taisnā ceļa!
63:5 Kad viņiem saka: "Nāciet, lai Dieva Vēstnesis var priekš jums izlūgties jūsu Kunga žēlastību!" viņi augstprātīgā lepnumā aizgriež galvas un novēršas.
63:6 Vai jūs lūdzat priekš viņiem Dieva žēlastību, vai nelūdzat, Dievs tiem nepiedos. Patiešām, ļaunprātīgus un nepaklausīgus ļaudis Dievs neved pa taisnu ceļu.
63:7 Viņi ir tie, kas saka: "Nedodiet neko tiem, kas klausa Dieva Vēstnesim, kamēr viņi to nepamet!" Taču Dievam pieder visas debess un zemes bagātības, taču tie liekuļi to nesaprot.
63:8 Viņi saka: "Ja mēs atgriezīsimies Medinā, tie cienījamākie tos prastos padzīs." Taču tas gods pieder Dievam, Viņa Vēstnesim un ticīgajiem ļaudīm, taču tie liekuļi to nezin.
63:9 Ak, ticīgie ļaudis! Lai jūsu manta un jūsu bērni nav par iemeslu tam, ka jūs aizmirstat Dievu. Nedariet tā, jūs būsiet zaudētāji.
63:10 Ziedojiet no tā, ko Mēs jums dodam, pirms pie kāda no jums atnāk nāve. Lai jums nebūtu jāsaka: "Ak, mans Kungs! Ja vien Tu varētu dot man vēl nedaudz laika, es dotu žēlastības dāvanas un būtu viens no taisnīgajiem!"
63:11 Papildus laiku Dievs nedod nevienam, kad pienāk viņa laiks. Un Dievs ir Nomodā Esošais par to, ko jūs darāt.


64. At-Taghabun (IEGUVUMI UN ZAUDĒJUMI)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

64:1 Viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes, teic Dievam slavu. Viņam pieder Augstākā Vara. Visa slava un pateicība pienākas Viņam. Un Viņam ir vara pār visām lietām.
64:2 Tas ir Viņš, kas jūs ir radījis. Un starp jums ir ticīgi ļaudis, un ir arī neticīgi. Un par to, ko jūs darāt, Dievs ir Visu Redzošais.
64:3 Dievs radīja debesis un zemi kādas tās ir. Dievs izveidoja jūs un deva jums patīkamu izskatu. Un pie Viņa ir pēdējā atgriešanās.
64:4 Dievs zina visu, kas ir debesīs un visu, kas ir uz zemes. Viņš redz visu, ko jūs atklājat un visu, ko slēpjat. Un par to, kas slēpjas jūsu sirdīs, Dievs ir Visu Zinošais.
64:5 Vai esat dzirdējuši par tiem neticīgajiem pirms jums? Viņi dabūja izbaudīt savas neticības ļaunos augļus un tos gaida mokpilns sods.
64:6 Kad pie viņiem gāja Vēstneši ar skaidrām liecībām, viņi sacīja: "Vai nu mēs ļausim vienkāršiem ļaudīm sevi izrīkot?" Viņi tiem nenoticēja un nomaldījās no taisnā ceļa. Bet Dievs var bez viņiem iztikt. Un Dievs ir Visu Pārpilnais, Visas Uzslavas Vērtais.
64:7 Neticīgie domā, ka pēc nāves netiks atmodināti. Saki: Jā, patiešām! Es zvēru pie sava Kunga! Jūs noteikti tiksiet atmodināti un jums tiks darīts zināms viss, ko jūs būsiet darījuši. Un tas Dievam ir viegls darbs.
64:8 Tad ticiet jel Dievam, Viņa Vēstnesim un Gaismai (Korānam), ko Mēs jums sūtam. Un Dievs ir Nomodā Esošais par to, ko jūs darāt.
64:9 Tā Diena, kad Viņš jūs visus sasauks kopā, būs zaudējumu un ieguvumu Diena. Un ikvienam, kas tic Dievam un dara labu, tiks piedoti viņa pārkāpumi. Un Viņš tos ievedīs Dārzos, zem kuriem upes plūst un tur viņi paliks uz laiku laikiem. Un tas ir lielākais ieguvums.
64:10 Bet tie, kas Dievam neticēja un noliedza Mūsu Ājatas, tie būs Elles iemītnieki un paliks tur uz laiku laikiem. Un nožēlojams ir šis ceļa gals.
64:11 Neviena nelaime nepiemeklē mūs bez Dieva ziņas. Viņš vada katru sirdi, kas Dievam tic. Un Dievs ir Visu Zinošais par visu.
64:12 Un paklausiet Dievam un Viņa Vēstnesim. Bet, ja jūs novēršaties, jums jāatceras, ka viņa uzdevums ir vienīgi nodot vēsti.
64:13 Dievs. Nav citu dievu bez Viņa. Un uz Dievu lai paļaujas ticīgie ļaudis.
64:14 Ak, ticīgie ļaudis! Patiešām! Pat starp jūsu sievām un jūsu bērniem ir jūsu ienaidnieki. Sargieties no tiem. Bet, ja jūs esiet iecietīgi, stāvat tam pāri un piedodat tiem, tad patiešām, Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
64:15 Ar jūsu mantu un jūsu bērniem jūs tiekat pārbaudīti. Bet balva, kas gaida pie Dieva, ir liela.
64:16 Esiet dievbijīgi, cik vien tas ir jūsu spēkos. Uzklausiet, paklausiet un ziedojiet sev par svētību. Iegūs tas, kurš pratīs sevi pasargāt no alkatības.
64:17 Ja jūs ko dosiet Dievam, Viņš atdos jums to vairākkārtīgi atpakaļ un piedos jums. Jo Dievs ir Novērtēt Spējīgais, Visu Saprotošais.
64:18 Viņš zin Apslēpto un Viņš zin Redzamo. Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.

65. At-Talaq (ŠĶIRŠANĀS)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

65:1 Ak, Praviet! Ja kāds no jums ir nodomājis šķirties no savām sievām, tas jādara, stingri ievērojot noteikto nogaidīšanas laiku un rūpīgi aprēķinot tam atbilstošo dienu skaitu. Un bīstieties Dieva, jūsu Kunga. Nepadzeniet tās no mājām, tām nav jāiet prom, ja vien tās nav darījušas kādus kauna darbus. Šos ierobežojumus ir noteicis Dievs. Un tas, kas Dieva noteiktās robežas pārkāpj, nodara sev ļaunu. Jūs to nezināt- varbūt Dievs pēc tam lemj citādi.
65:2 Kad noteiktais nogaidīšanas laiks ir pagājis, jūs varat laipni atļaut tām palikt, vai ar godu šķirties. Piesauciet par lieciniekiem divus taisnīgus vīrus no jūsu pašu vidus un dodiet liecību Dieva vārdā. Tas ir jāievēro katram, kas tic Dievam un Atmaksas dienai. Tiem, kas bīstas Dieva, Viņš vienmēr palīdz atrast pareizo ceļu.
65:3 Viņa palīdzība var nākt no turienes, no kurienes jūs to nemaz negaidāt. Tam, kas paļaujas uz Dievu, ar to arī pietiek. Patiešām, Dievs pabeidz to, ko iesāk. Patiešām, katrai lietai Dievs nosaka savu mēru. 
65:4 Ja jūs māc šaubas, tad sievietēm, kam mēnešreizes ir beigušās, un tām, kam tās vēl nav sākušās, noteiktais nogaidīšanas laiks ir trīs mēneši. Sievietēm, kas ir grūtas, šis laiks ir līdz brīdim, kad tās dzemdē. Dievs atvieglo lietas tiem, kas Viņa bīstas.
65:5 Tā ir Dieva pavēle un Viņš dara jums to zināmu. Un ikvienam, kas Dieva bīstas, Viņš dzēsīs viņs ļaunos darbus un dāsni to atalgos.
65:6 Sievām, no kurām jūs gatavojaties šķirties, jādzīvo turpat, kur dzīvojat jūs, atkarībā no jūsu iespējām. Un nemociet viņas, censdamies padarīt viņu dzīvi smagāku. Ja viņas ir grūtas, rūpējieties par viņām, kamēr piedzimst bērni. Tad, ja tās zīda jūsu bērnus, samaksājiet viņām par to un sarunājieties laipni ar viņām. Bet, ja jūs nevarat vienoties, tad bērnus var barot kāda cita sieviete.
65:7 Lai bagātais tērē, cik atļauj viņa bagātība, bet, kam ir maz, lai dod no tā, ko viņam ir devis Dievs. Dievs neprasa no cilvēka vairāk par to, ko Viņš tam ir devis. Bet pēc grūtām dienām Dievs sūta vieglākas.
65:8 Tādu pilsētu, kas nepaklausīja savam Kungam un Viņa Vēstnešiem, bija daudz. Mēs tām uzrādījām rēķinu- cietu rēķinu. Un Mēs tās bargi sodījām.
65:9 Viņi pazaudēja visu- tie bija viņu ļauno darbu augļi.
65:10 Dievs tos ir nolēmis bargam sodam. Ak jūs, ar prātu apveltītie ticīgie ļaudis! Bīstieties Dieva! Patiešām, Dievs sūta jums Vēsti.
65:11 Un Vēstnesi, kas jums lasa priekšā Dieva Ājatas, lai ticīgos un taisnīgos ļaudis izvestu no tumsas gaismā. Un ikvienu, kas tic un dara taisnus darbus, Dievs ievedīs Dārzos, zem kuriem upes plūst. Tur viņi paliks uz visiem laikiem. Patiešām, viņu daļa pie Dieva ir bagātīga. 
65:12 Un Dievs ir Tas, kurš radīja septiņas debesu velves un tikpat daudz zemes velves. Starp tām darbojas Dieva likumi, lai ļaudis zinātu, ka Dievam ir vara pār visu, ka Dieva Zināšana aptver visas lietas.

66. At-Tahrim (AIZLIEGUMS)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

66:1 Ak, Praviet! Kāpēc, lai izpatiktu savām sievām, tu esi sev aizliedzis to, ko Dievs tev ir atļāvis? Un Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais?
66:2 Patiešām, Dievs ir noteicis, kā jūs varat tikt atbrīvoti no dotajiem zvērestiem. Un Dievs ir jūsu Aizstāvis, Visu Zinošais, Gudrības Pilnais.
66:3 Un lūk, kad Pravietis uzticēja kaut ko vienai no savām sievām, bet viņa to izstāstīja citām un Dievs to darīja viņam zināmu, viņš daļu atklāja, bet daļu noklusēja. Kad viņš viņai par to pateica, viņa sacīja: "Kurš tev to teica?" Viņš sacīja: "To man darīja zināmu Visu Zinošais, Nomodā Esošais."
66:4 Jūs varētu Dieva priekšā to nožēlot, jo, patiešām, jūsu sirdis uz to jau tiecās. Bet, ja jūs mēģināsiet attaisnoties viņa priekšā, tad, patiešām, viņa Aizstāvis ir Dievs un Džibrīls un taisnīgie ticīgie ļaudis un Eņģeļi- visi viņam palīdz. 
66:5 Varbūt viņa Kungs, ja viņš no jums šķiras, dod viņam sievas, kas ir labākas par jums- pakļāvīgas, uzticīgas, paklausīgas, pārkāpumus nožēlojošas, tādas, kas kalpo savam Kungam un gavē, vai tās būtu jaunavas, vai sievietes, kas jau bijušas laulībā.
66:6 Ak, ticīgie ļaudis! Pasargājiet sevi un savas ģimenes no tās Uguns, kuras malka ir akmeņi un cilvēki, kuru uzmanīt ir norīkoti bargi un stipri Eņģeļi, kas paklausīgi izpilda jebkuru Dieva pavēli.
66:7 Un tiks sacīts: "Ak jūs, neticīgie ļaudis! Nemēģiniet šodien attaisnoties. Jūs saņemsiet tikai to, ko esat nopelnījuši."
66:8 Ak, ticīgie ļaudis! Jūsu nožēla Dieva priekšā lai ir patiesa! Varbūt jūsu Kungs dzēš jūsu ļaunos darbus un ieved jūs Dārzos, zem kuriem upes plūst. Tajā Dienā Dievs neliks kaunā Pravieti un viņa ticīgos ļaudis. Virs viņiem un pa labi no viņiem plūdīs gaisma un viņi sacīs: "Ak, mūsu Kungs! Dari šo gaismu vēl spožāku un piedod mums. Patiešām, jo Tev ir vara pār visām lietām."
66:9 Ak, Praviet! Nebeidz cīnīties ar neticīgajiem un liekuļiem un esi bargs pret viņiem. Viņu patvērums ir Elle un nožēlojams ir šis viņu ceļa gals.
66:10 Dievs ir parādījis, kas notika ar tām, kas kļuva neticīgas- ar Nūha sievu un Lūta sievu. Mūsu taisnīgo kalpu sievas pievīla savus vīrus un tie nespēja tās glābt no Dieva dusmām. Un tām tika teikt: "Tur ir jūsu ceļš- Ugunī, kopā ar visiem citiem!"
66:11 Un Dievs ir parādījis arī, kas notiek ar ticīgajiem- ar faraona sievu, kas sacīja: "Ak, mans Kungs! Dod man mājiņu Paradīzē, Tavā tuvumā un pasargā mani no faraona un no tā, ko viņš dara un paglāb mani no ļaunprātīgiem ļaudīm."
66:12 Un Mariama, Imrāna meita, kas sargāja savu nevainību. Mēs iedvesām viņai Mūsu Garu, tā noticēja sava Kunga Vārdam un Viņa Grāmatām un pilnīgi pakļāvās Viņam. 

67. Al-Mulk (VARA)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

67:1 Svēts ir Viņš, kura Rokā ir Augstākā Vara, kurš nosaka Visu.
67:2 Viņš radīja nāvi un dzīvību, lai, pārbaudīdams ļaudis, redzētu vislabākos no viņiem. Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Mūžam Piedodošais.
67:3 Viņš radīja septiņas debesis, vienu virs otras. Jūs neredzat ne mazāko kļūdu tajā, ko ir radījis Žēlastības Pilnais. Jel palūkojiet- vai varat ieraudzīt kādu nepilnību?
67:4 Tad palūkojiet vēlreiz! Un jūsu skatiens atgriezīsies vārgs un pieveikts.
67:5 Un, protams, tuvākās debesis Mēs izrotājām ar ugunīm. Un tām Mēs esam likuši padzīt ļaunos garus. Un Uguns sodu priekš viņiem Mēs jau esam sagatavojuši. 
67:6 Bet tos, kas neticEja savam Kungam, gaida Elles sods. Un nožēlojams ir šis ceļa gals.
67:7 Kad tie tur tiks iemesti, tie dzirdēs ka tā, uzvāroties, draudīgi ievelk elpu.
67:8 Gatava uzsprāgt aiz niknuma. Un katru reizi, kad tur tiks iemesti no jauna atvestie, tās sargi vaicās: "Vai tad neviens brīdinātājs pie jums nebija nācis?"
67:9 Viņi sacīs: "Jā, patiešām, viens brīdinātājs bija atnācis pie mums, bet mēs viņu atraidījām un sacījām: "Dievs neko tādu nav sūtījis, tu kaut ko jauc!"
67:10 Un viņi sacīs: "Kaut mē būtu viņu uzklausījuši, vai vismaz apdomājušies. Tad mēs būtu tikuši pasargāti no šīm šausmīgajām liesmām."
67:11 Tad viņi nožēlos savus pārkāpumus, tādēļ nost ar šiem Uguns iemītniekiem!
67:12 Patiešām, tos, kas bīstas sava Kunga, savām acīm to neredzēdami, viņus gaida piedošana un dāsns atalgojums. 
67:13 Vai jūs ko izstāstat, vai paturat pie sevis, patiešām, par to, ko slēpj jūsu sirdis, Viņš ir Visu Zinošais.
67:14 Vai Viņš, kas tos ir radījis, varētu ko nezināt? Un Viņš ir Vērīgais, Nomodā Esošais.
67:15 Tas ir Viņš, kas ir pakļāvis jums zemi-staigāt pa to un pārtikt no tās. Un atdzimsiet jūs pie Viņa.
67:16 Vai jūs esat droši, ka Viņš, kas ir debesīs, pasargās jūs brīdī, kad zeme atvērsies un būs gatava jūs aprīt?
67:17 Un vai jūs esat droši, ka Viņš, kas ir debesīs, pasargās jūs brīdī, kad pār jums brāzīsies orkāns un akmeņu lietus? Tad jūs sapratīsiet, ko nozīmē Mans brīdinājums. 
67:18 Un, patiešām, tie, kas dzīvoja pirms viņiem, arī neticēja. Bet Mans sods bija briesmīgs.
67:19 Vai viņi neredz putnus, kā tie izpleš spārnus? Bet tas ir Žēlastības Pilnais, kas liek viņiem noturēties gaisā. Un Viņš ir Visu Redzošais.
67:20 Kādi gan karapulki spēs jums palīdzēt, ja jums nepalīdzēs Žēlastības Pilnais? Patiešām, neticīgie rūgti maldās.
67:21 Kurš gan jūs apgādās, ja to nedarīs Viņš? Un tomēr tie savā lepnībā un nepatikā neliekas ne zinis. 
67:22 Vai tas, kas maldās apkārt, galvu nokāris, ir labāks par to, kurš, augsti paceltu galvu, iet pa taisnu ceļu?
67:23 Saki: Tas ir Viņš, kas jūs ir radījis un devis jums spēju dzirdēt, redzēt un sajust. Cik maza ir jūsu pateicība!
Saki: Tas ir Viņš, kas vairo jūsu skaitu uz zemes un pie Viņa jūs visi tiksiet sapulcināti.
67:25 Un viņi saka: "Ja tas, ko tu saki, patiesi tā ir, kad tad tas solītais piepildīsies?"
67:26 Saki: To zin vienīgi Dievs. Es esmu tikai brīdinātājs. 
67:27 Tačū, kad tie ieraudzīs to tuvojamies, viņu sejas kļūs drūmas, un tiks sacīts: "Šis ir tas solījums, ko jūs gaidījāt piepildāmies."
67:28 Saki: Padomājiet- Dievs var mani un manus sekotājus iznīcināt, bet var arī apžēlot. Bet kurš pasargās neticīgos no mokpilna soda?
67:29 Saki: Viņš ir Žēlastības Pilnais. Mēs ticam viņam un paļaujamies uz Viņu. Vai jūs beidzot apjēgsiet, kurš te maldās?
67:30 Saki: Padomājiet, ja viss ūdens iesūksies zemē, kurš dos jums avotu, no kā padzerties?

68. Al-Qalam (RAKSTĀMSPALVA)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

68:1 Nun. Es zvēru pie rakstāmspalvas un pie visa, ko viņi pieraksta!
68:2 Ar tava Kunga žēlastību, tu neesi jucis.
68:3 Un, patiešām, tev tiks atlīdzināts bezgalīgi.
68:4 Un, patiešām, tavs tikums ir visaugstākais.
68:5 Un redzēsi tu, un redzēs arī viņi,
68:6 kurš no jums ir tas jukušais.
68:7 Patiešām, tavs Kungs redz vislabāk to, kurš ir nomaldījies no Viņa ceļa un tos, kas pakļaujas Viņa vadībai.
68:8 Neklausi noliedzējiem.
68:9 Viņi grib, lai tu viņiem piekāpies un saka, ka tad arī viņi piekāpsies.
68:10 Neklausi katram zvēresta lauzējam,
68:11 katram neslavas cēlājam, baumu izplatītājam,
68:12 katram laba noliedzējam, likumpārkāpējam, grēka gabalam, 
68:13 katram cietsirdim un, galu galā, krāpniekam,
68:14 tādēļ vien, ka viņš ir bagāts un viņam ir daudz bērnu.
68:15 Kad tādam tiek lasītas priekšā Mūsu Ājatas, viņš saka: "Vecu ļaužu pasakas!"
68:16 Drīz Mēs ievērsim riņķi viņa degunā.
68:17 Patiešām, Mēs sūtījām viņiem pārbaudījumu, gluži kā tiem dārza saimniekiem, kas zvērēja, ka novāks augļus nākamajā rītā,
68:18 tikai aizmirsa piebilst- ja Dievs tā gribēs.
68:19 Naktī, kad tie gulēja, nāca tava Kunga sods.
68:20 No rīta dārzs bija melnum melns kā nakts.
68:21 Rītausmā tie sauca viens otram:
68:22 "Dodamies turp agri, lai varam novākt mūsu augļus!"
68:23 Un devās turp, klusi sačukstēdamies savā starpā:
68:24 "Tikai neļaujiet šodien nākt dārzā ubagiem."
68:25 Un, apņēmīgi un spēkpilni, devās turp.
68:26 Kad viņi to ieraudzīja, tad sacīja: "Mēs laikam esam nomaldījušies!
68:27 Ak, nē! Mēs esam izpostīti!"
68:28 Prātīgākais no viņiem sacīja: "Vai es jums neteicu, ka jāpiesauc Dieva vārds?"
68:29 Un viņi sacīja: "Lai slavēts ir Dievs! Patiešām, mēs esam bijuši netaisni."
68:30 Tad viņi sāka izteikt pārmetumus viens otram un sacīja:
68:31 Ak, bēdas mums! Mēs esam pārkāpuši atļautās robežas.
68:32 Bet varbūt Dievs mums tā vietā dos ko labāku: patiešām, mēs paļāvībā vēršamies pie Viņa."
68:33 Tāds var būt sods šajā pasaulē, taču Jaunā Dzīvē sods būs daudz lielāks. Ja vien viņi to zinātu.
68:34 Patiešām, taisnīgos pie viņu Kunga gaida svētlaimes Dārzs.
68:35 Vai pret muslimiem lai Mēs izturamies tāpat kā pret noziedzniekiem?
68:36 Kas ar jums notiek? Pēc kā jūs spriežat?
68:37 Vai jums ir tāda grāmata, no kuras jūs mācāties,
68:38 kurā ir pateikts, ka jums tiks dots viss, ko jūs gribēsiet?
68:39 Jeb vai jums ir Mūsu svinīgs solījums, ka Atdzimšanas dienā jūs saņemsiet to, ko paši būsiet sev pielēmuši?
68:40 Pajautā viņiem, kurš par to ir atbildīgs?
68:41 Jeb vai viņiem ir citi dievi? Tad, lai viņi ved tos šurp, ja ir patiesi ļaudis.
68:42 Tajā posta dienā, kad viņiem liks krist pie zemes, viņi to nespēs.
68:43 Viņu acis būs nolaistas un kauns tos klās, jo, patiešām, arī tad, kad viņi bija sveiki un veseli, viņi tika aicināti krist pie zemes.
68:44 Bet tos, kas noliedz šo atklāsmi, atstāj Manā ziņā. Mēs tos vedīsim pretī sodam, soli pa solim, viņiem pašiem to neapjēdzot.
68:45 Un Mēs dosim tiem vēl kādu laiku, bet Mans nodoms ir negrozāms.
68:46 Jeb vai tu prasīsi no viņiem samaksu, lai viņi būtu tavi parādnieki?
68:47 Jeb vai tiem būtu kas zināms par Apslēpto un viņi to pierakstītu?
68:48 Esi pacietīgs un gaidi, līdz lēmumu pieņems tavs Kungs. Un neesi tāds, kā tas cilvēks no zivs, kurš izmisis sāka brēkt.
68:49 Jo, ja pār viņu nebūtu nākusi Dieva žēlastība, viņš pazemots un apkaunots tiktu izmests tuksnešainā krastā.
68:50 Bet Dievs viņu neatstāja un viņš kļuva par vienu no taisnīgajiem.
68:51 Un, patiešām, dzirdot Vēsti, neticīgie, ar savu acu naidpilniem skatieniem, ir gatavi likt tev paklupt. Viņi saka: "Patiešām, viņš ir jucis!"
68:52 Bet tas ir vienīgi Atgādinājums. Visai Radībai.

69. Al-Haqqah (NENOVĒRŠAMAIS)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

69:1 Nenovēršamais!
69:2 Kas ir Nenovēršamais?
69:3 Kā tu vari zināt, kas ir Nenovēršamais?
69:4 Tamūda un Āda ļaudis noliedza Posta Stundu.
69:5 Tamūda ļaudis satrieca drausmīgs blīkšķis.
69:6 Āda ļaudis iznīcināja mežonīgs orkāns,
69:7 kam Dievs lika trakot septiņas naktis un astoņas dienas pēc kārtas, un jūs varējāt redzēt ļaudis guļam beigtus kā satrunējušus, sakritušus palmu stumbrus.
69:8 Vai kas no viņiem ir palicis pāri?
69:9 Un tad nāca faraons un tie pirms viņa. Un kājām gaisā apgrieztās, ļaunumā ieslīgušās pilsētas.
69:10 Tie neklausīja sava Kunga Vēstnešiem, un Viņš tos satvēra neatvairāmā tvērienā.
69:11 Patiešām, kad ūdens pārklāja visu, Mēs jūs izglābām peldošā kuģī.
69:12 Lai tas būtu tev par atgādinājumu un, lai dzirdīgas ausis to apzinātos.
69:13 Kad Taure atskanēs tikai vienu reizi,
69:14 kad zeme un kalni pacelsies gaisā un vienā mirklī pārvērtīsies putekļos,
69:15 tajā Dienā notiks Notikums.
69:16 Un debesis pāršķelsies, kļūdamas trauslas tajā Dienā.
69:17 Un visās debess malās stāvēs Eņģeļi. Un astoņi no viņiem nesīs augsti paceltu tava Kunga Troni tajā Dienā.
69:18 Tajā dienā jūs tiksiet tiesāti un visi jūsu noslēpumi kļūs zināmi.
69:19 Un tas, kuram viņa grāmata tiks ielikta labajā rokā, sacīs: "Te ir mana grāmata! Lasiet to!
69:20 Patiešām, es biju pārliecināts, ka man tiks uzrādīts rēķins."
69:21 Viņam būs jauka dzīve,
69:22 augstajā Dārzā,
69:23 ar zemu karājošos augļu ķekariem.
69:24 Un viņiem tiks sacīts: "Ēdiet un dzeriet pēc sirds patikas. Tas jums ir par to, ko jūs esat darījuši pagājušajās dienās."
69:25 Bet tas, kam viņa grāmata tiks ielikta kreisajā rokā, sacīs: "Ak, kaut labāk man manu grāmatu nebūtu devuši,
69:26 un kaut es labāk nezinātu kāds ir mans rēķins.
69:27 Ak, kaut labāk tas būtu mans gals.
69:28 Mana bagātība man nav līdzējusi
69:29 un mana vara ir vējā."
69:30 "Grābiet to ciet, iekaliet važās
69:31 un iemetiet Elles ugunīs!
69:32 Un tad pieķēdējiet to septiņdesmit elkoņu garā ķēdē!"
69:33 Patiešām, viņš ir tas, kas neticēja Dievam, Visu Dižākajam,
69:34 kas nejuta vajadzību pabarot trūkumcietējus.
69:35 Un šodien un šeit viņam nav uzticamu draugu.
69:36 Un vienīgais viņa ēdiens ir strutas no ievainojumiem,
69:37 ko, izņemot noziedzniekus, neēdīs neviens.
69:38 Un lūk! Es zvēru, pie tā, kas jums ir redzams,
69:39 un pie tā, kas jums ir apslēpts.
69:40 Patiešām, tas, ko jūs dzirdar, ir cildena Vēstneša Vārds.
69:41 To nerunā dzejdaris- cik maza ir jūsu ticība!
69:42 To nesaka pareģotājs- cik maz jūs esat iegaumējuši!
69:43  Tā ir Atklāsme, ko sūta Visuma Valdnieks.
69:44 Ja viņš tur būtu kaut ko sacerējis pret Mums,
69:45 Mēs noteikti to saķertu aiz viņa labās rokas,
69:46 pārgrieztu viņa dzīvības dzīslu,
69:47 un neviens no jums nespētu viņu no tā pasargāt.
69:48 Un, patiešām, šis ir atgādinājums ļaudīm, kas bīstas no Dieva.
69:49 Un, patiešām, Mēs zinām, ka starp jums ir daži, kas to noliedz.
69:50 Un, patiešām, neticīgie to rūgti nožēlos.
69:51 Un, patiešām, tā ir īsta patiesība.
69:52 Tad, teic jel sava Kunga, Tā Visu Dižākā, vārdu!

70. Al-Ma`arij (PAKĀPIENI)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

70:1 Kāds vīrs jautāja par sodu, kas nāks
70:2 pār neticīgajiem, un ko neviens nespēs novērst.
70:3 Par sodu, kas nāks no Dieva, Augšupejošo Pakāpienu Saimnieka,
70:4 pa kuriem Eņģeļi un Gars (Džibrīls) uzkāps pie Viņa Dienā, kas ilgs piecdesmit tūkstošu gadu.
70:5 Tādēļ esi pacietīgs, kā tev tas pieklājas.
70:6 Patiešām, viņi domā, kas tas ir vēl ļoti tālu.
70:7 Bet Mēs redzam, ka tā jau ir tepat blakus.
70:8 Debesis tajā dienā būs sarkanaskā izkusis kapars,
70:9 bet kalni izskatīsies pēc vilnas kamoliem.
70:10 Draugs neizjautās draugu,
70:11 bet redzēt viens otru tie redzēs. Noziedznieki par izpirkuma maksu būs gatavi atdot savus dēlus,
70:12 savas sievas, savus brāļus,
70:13 savus tuvākos, kas deva tiem patvērumu,
70:14 un visus cilvēkus uz zemes, ja tas viņus glābtu no soda.
70:15 Nekādā gadījumā! Patiešām, tās ir Elles ugunis,
70:16 galvas ādas norāvējas.
70:17 Tās pieaicina ikvienu muguras uzgriezēju un prom skrējēju,
70:18 bagātības rausēju un slēpēju.
70:19 Patiešām, cilvēks ir radīts nemierīgs:
70:20 uztraucas, kad to piemeklē nelaimes,
70:21 kļūst skops, kad jādalās laimē un bagātībā.
70:22 Tādi nav tie, kas lūdz Dievu,
70:23 tie, kas ievēro lūgšanu reizes,
70:24 un tie, uz kuru mantu ir zināmas tiesības arī tam,
70:25 kas lūdz, vai cieš trūkumu.
70:26 Un tie, kas tic Atmaksas Dienai.
70:27 Un tie, kas bīstas sava Kunga soda.
70:28 Patiešām! Jo neviens nevar būt pilnībā pasargāts.
70:28 Patiešām! Jo no tava Kunga soda neviens nevar būt pilnībā pasargāts.
70:29 Un arī tie, kas sargā savu tikumību.
70:30 Izņēmums ir sievas un tās, kas pieder pēc likuma, jo, patiešām, par to neviens netiek vainots.
70:31 Bet ikviens, kas kaut ko meklē ārpus tā, ir likumpārkāpējs.
70:32 Un tie, kas saglabā tiem uzticēto un pilda dotos solījumus,
70:33 un tie, kas turas pie savām liecībām
70:34 un tie, kas kārtīgi ievēro lūgšanu reizes-
70:35 viņi visi tiks pagodināti un uzņemti Paradīzes Dārzos.
70:36 Bet kas notiek ar neticīgajiem, ka viņi tā steidzas pie tevis,
70:37 no labās un kreisās puses un bariem vien?
70:38 Vai kāds no viņiem ilgojas iekļūt prieka un sajūsmas Dārzos?
70:39 Nekādā gadījumā! Patiešām, viņi zin no kā Mēs esam tos radījuši.
70:40 Es zvēru pie visu saullēktu un visu saulrietu Kunga, ka Mēs patiešām spējam
70:41 nomainīt viņus ar labākiem par viņiem, un pārspēt Mūs nevar neviens.
70:42 Un atstāj tos gremdējamies viņu tukšajās runās un ļauj, lai tie izklaidējas, kamēr nāk Diena, kas viņiem tika apsolīta.
70:43 Tajā Dienā viņi steigsies ārā no saviem kapiem, it kā uz kādu mērķi traukdamies,
70:44 nolaistiem acu skatieniem, pazemoti un apkaunoti. Tā būs tā Diena, kas viņiem tika apsolīta.

71. Nuh (NŪHS)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

71:1 Patiešām, Mēs sūtījām Nūhu pie viņa ļaudīm: "Brīdini savus ļaudis, pirms viņiem nāk mokpilns sods."
71:2 Viņš sacīja: "Ak, mani ļaudis! Patiešām, es nāku jūs brīdināt.
71:3 Pielūdziet Dievu, bīstieties Viņa un paklausiet man.
71:4 Viņš piedos jums jūsu pārkāpumus un dos jums atelpu līdz noliktam laikam. Patiešām, Dieva noliktais laiks, kad tas nāk, nevar tikt aizkavēts, ja gribat to zināt."
71:5 Viņš sacīja: "Ak, mans Kungs! Patiešām, es aicināju savus ļaudis dienām un naktīm.
71:6 Taču mans aicinājums ir licis tiem vēl vairāk no manis attālināties.
71:7 Un, patiešām, katru reizi, kad es tos aicinu, lai tie varētu saņemt Tavu piedošanu, viņi sabāž pirkstus ausīs, apklāj savas galvas ar drānām un neatkāpjas no savas lepnības un augstprātības.
71:8 Tad, patiešām, es aicināju tos godīgi un atklāti.
71:9 Tad, patiešām, es runāju ar tiem visu ļaužu priekšā un arī ar katru atsevišķi."
71:10 Tad es sacīju: "Lūdziet savam Kungam piedošanu!
71:11 No debesīm Viņš jums sūtīs bagātīgu lietu,
71:12 un svētīs jūs ar mantu un ar bērniem, ar dārziem un ar upēm.
71:13 Kas ir ar jums, ka jūs nesaredzat Dieva varenību?
71:14 Un, patiešām, Viņš radīja jūs paaudzi pēc paaudzes.
71:15 Vai jūs neredzat, ka Dievs ir radījis septiņas debesu velves, vienu virs otras
71:16 un licis pie tām mēnesi par gaismu un sauli par spīdekli?
71:17 Kā augi izaug no zemes, arī jums pašiem Dievs ir licis nākt no zemes.
71:18 Tajā jūs atkal nonāksiet un no tās jūs atkal uzcelsieties.
71:19 Un Dievs priekš jums ir izklājis zemi kā paklāju,
71:20 lai jūs varētu brīvi staigāt pa tās platajiem ceļiem."
71:21 Nūhs sacīja: "Ak, mans Kungs! Patiešām, viņi man neklausa, bet seko tiem, kam bagātība un bērni tikai vairo viņu postu.
71:22 Un viņi izperināja ko varenu.
71:23 Un viņi sacīja: "Neatsakieties no saviem dieviem. Nepametiet Uaddu, Sūu, Jarūtu, Jaūku un Nasru (arābu pagānu elku dievi)."
71:24 Un, patiešām, viņi jau daudzus ir noveduši no Taisnā ceļa. Un, lai pār ļaundariem nenāk nekas cits, kā vienīgi iznīcība, ak, Kungs!"
71:25 Par saviem ļaunajiem darbiem viņi tika noslīcināti un iemesti Elles ugunīs. Un nebija neviena, kas Dieva priekšā tos aizstāvētu.
71:26 Un Nūhs sacīja: "Ak, mans Kungs! Neatstāj uz zemes nevienu neticīgo.
71:27 Jo, tik tiešām, ja Tu tos atstāsi, tie atkal samaitās Tavus kalpus un vairos tikai viltīgos neticīgos.
71:28 Ak, mans Kungs! Piedod man un maniem vecākiem un ikvienam ticīgajam, kas ienāk manā namā, un tāpat arī visiem pārējiem ticīgiem vīriem un ticīgām sievām. Bet ļaundariem liec iet bojā."

72. Al-Jinn (DŽINI (GARI, NEREDZAMĀS BŪTNES))

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

72:1 Saki: Man ir atklāts, ka vairāki džini ir klausījušies lasām priekšā Korānu un sacījuši: "Patiešām, mēs dzirdējām brīnišķīgu Korānu.
72:2 Tas ved uz taisna ceļa, tādēļ mēs ticam. Un mūsu Kungu mēs nekad ne ar vienu nesaistīsim.
72:3 Un, ka Viņš- Visu Augstais jūsu Kungs- nav ņēmis sev ne sievu, ne dēlu.
72:4 Un, ka tie dumjākie no mums (Iblīss) ir stāstījuši par Dievu pārāk daudz melu.
72:5 Un, ka mēs domājām, ka ne ļaudis, ne džini Dievu nekad neapmelos.
72:6 Un, ka ir bijuši starp ļaudīm tādi, kas meklējuši palīdzību pie džiniem, savu nastu padarot vēl smagāku.
72:7 Un, ka viņi, tāpat kā jūs, domāja, ka Dievs nevienu nevar uzmodināt.
72:8 Un, ka mēs centāmies sasniegt debesis un atradām tās pilnas ar vērīgiem sargiem un liesmainiem spīdekļiem.
72:9 Un, ka mēs mēdzām tur sameklēt vietu, lai paklausītos. Bet tas, kas to mēģina šodien, atrod pret sevi vērstu liesmainu spīdekli.
72:10 Un, ka mēs nezinām, vai tie, kas dzīvo uz zemes, ir lemti ļaunumam, vai arī viņu Kungs grib tos vadīt pa taisnu ceļu.
72:11 Un, ka daži starp mums ir taisnīgi, bet citi nē, ka mēs ejam pa dažādiem ceļiem.
72:12 Un, ka mēs esam pārliecināti, ka mūsu dēļ uz zemes Dievam nebūs jāpiedzīvo neveiksme, un, ka mēs nekur no Viņa nevaram paglābties bēgot.
72:13 Un, ka mēs, izdzirdējuši Ceļvedi, noticējām Viņam. Un nevienam, kas tic savam Kungam, nav jābīstas kaut ko zaudēt, vai tikt nepatiesi apvainotam.
72:14 Un, ka starp mums ir muslimi un ir arī netaisnie. Un ikviens, kas Viņam ir pilnībā pakļāvies, ir atradis taisno ceļu.
72:15 Un, kas attiecas uz netaisnajiem, viņi būs Ellei par malku."
72:16 Un, ja viņi būtu palikuši uz Ceļa, Mēs noteikti tiem dotu ūdeni pārpārēm,
72:17 lai tos pārbaudītu. Un ikviens, kas pārstās pieminēt savu Kungu, tiks bargi sodīts.
72:18 Un, ka masdžidas ir domātas vienīgi Dievam. Tādēļ nepiesauciet Dieva vietā kādu citu.
72:19 Un, kad Dieva kalps piecēlās, vēršoties pie Viņa ar lūgšanu, tie (džini) sadrūzmējās ap viņu.
72:20 Saki: Es piesaucu vienīgi savu Kungu un nesaistu Viņu ne ar vienu citu.
72:21 Saki, Patiešām, es nevaru ne jums nodarīt ļaunu, ne vest jūs uz taisna ceļa.
72:22 Saki, Patiešām, neviens nevar mani pasargāt no Dieva un man nav cita patvēruma, kā vienīgi pie Viņa.
72:23 Bet mans pienākums ir darīt zināmas Dieva vēstis. Un, ja kāds Dievam un Viņa Vēstnesim nepaklausīs, tāds uz laiku laikiem nokļūs Elles ugunīs.
72:24 Un, kad viņi ieraudzīs to, kas tiem tika apsolīts, tad viņi droši zinās, kura palīgi ir vājāki un mazākā skaitā.
72:25 Saki, Es nezinu, vai tas, kas tiem ir apsolīts, ir jau tuvu, vai arī mans Kungs tam nozīmēs tālāku laiku.
72:26 Jo Viņš ir Visu Zinošais par Apslēpto. Un to, ko zina Viņš, Viņš neatklāj nevienam,
72:27 vienīgi kādam Savam vēstnesim. Un, patiešām, tam pa priekšu un no muguras iet pa sargam,
72:28 lai Viņš varētu būt pārliecināts, ka, patiešām, sava Kunga Vēstis tie ir nogādājuši. Un Viņš zin par tiem visu un uzskaitīts tiek viss.

73. Al-Muzzammil (IETINIES SAVĀS DRĀNĀS)

Daļa Mekas, daļa Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

73:1 Tu, kas esi ietinies savās drānās!
73:2 Piecelies naktī uz lūgšanu. Ne uz visu nakti,
73:3 uz pusi no tās, vai nedaudz mazāk.
73:4 Vai nedaudz vairāk. Un lasi Korānu-lēni un vienmērīgi.
73:5 Patiešām, Mēs tev sūtīsim svarīgu ziņu.
73:6 Patiešām, piecelties naktī ir grūti, bet tas iedarbojas spēcīgāk un ir piemērotāk Vārda lasīšanai.
73:7 Patiešām, tu biji ļoti aizņemts visu dienu.
73:8 Nu piemini sava Kunga vārdu un velti sevi visu tikai Viņam.
73:9 Viņš ir austrumu un rietumu Kungs un nav citu dievu bez Viņa. Ņem Viņu par savu Visu Lietu Kārtotāju.
73:10 Un panes pacietīgi visu, ko tie saka un laipni turies no viņiem tālāk.
73:11 Un atstāj Manā ziņā patiesības noliedzējus un tos, kas bauda vieglu dzīvi. Un ļauj viņiem vēl kādu brīdi atvilkt elpu.
73:12 Patiešām, Mums ir važas un liesmojoša Uguns,
73:13 un ēdiens, kas iesprūst kaklā, un mokpilns sods.
73:14 Tajā Dienā, kad zeme un kalni sāks trīcēt, kad kalni pārvērtīsies vēja nestās smiltīs.
73:15 Patiešām, Mēs pie jums esam sūtījuši vēstnesi, lai tas par jums liecinātu, gluži tāpat kā Mēs sūtījām Vēstnesi pie faraona.
73:16 Taču faraons Vēstnesim nepaklausīja un Mēs satvērām to iznīcinošā tvērienā.
73:17 Tad, kā jūs, neticīgi būdami, nosargāsiet sevi tajā Dienā, kad bērniem mati kļūs sirmi?
73:18 Debesis tur augšā pārplīsīs un Dieva solījumam būs jāpiepildās.
73:19 Patiešām, šis ir Atgādinātājs visiem, lai katrs, kas to vēlas, uzsāk savu ceļu pie Dieva.
73:20 Patiešām! Tavs Kungs redz, ka reizēm tu un tavi ticības brāļi pavadāt nakts divas trešdaļas lūgšanās- reizēm pusi nakts, reizēm trešo daļu. Dienas un nakts garumu nosaka Dievs. Viņš zin, ka jūs stundas neskaitāt, tādēļ savā žēlastībā ļauj tev lasīt priekšā Korānu tik daudz, cik tu spēj. Viņš zin, ka daži no jums var saslimt, ka citi atrodas ceļā, Dieva Labvēlību meklēdami, bet vēl citi cīnās uz Dieva ceļa. Lasiet priekšā Korānu, cik daudz jūs spējat, ievērojiet Ikāmat-As-Salāt, dodiet Zakah un jūs būsiet devuši Dievam labu aizdevumu. Un visu, ko sev būsiet darījuši labu, jūs atradīsiet pie Dieva. Un labāk un vairāk jums tiks atlīdzināts. Un lūdziet Dievam piedošanu. Patiešām, Dievs ir Mūžam Piedodošais, Līdzjūtīgais.

74. Al-Muddaththir (IEVĪSTĪJIES SAVĀS DRĀNĀS)

Mekas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

74:1 Ak tu, kas esi ievīstījies savās drānās!
74:2 Piecelies un brīdini!
74:3 un teic slavu savam Kungam,
74:4 un notīri savas drānas,
74:5 un turies tālāk no draņķības,
74:6 un nedod , lai saņemtu vairāk,
74:7 un, sava Kunga labā, esi pacietīgs.
74:8 Tad, kad atskanēs Taure,
74:9 tā Diena būs grūta Diena.
74:10 Neticīgajiem tā nebūs viegla.
74:11 Atstāj manā ziņā to, ko Es radīju vienu un pliku,
74:12 un devu tam papilnam no visa kā,
74:13 ieskaitot bērnus sev blakus.
74:14 Un Es noklāju visu zemi viņa priekšā.
74:15 Tad viņš gribēja, lai Es dodu tam vēl.
74:16 Taču nē! Viņš spītīgi noliedza Mūsu Ājatas.
74:17 Drīz Es likšu viņam izciest bargu sodu.
74:18 Patiešām, jo viņš dumpojās!
74:19 Tad, lai viņš iznīkst par savu dumpošanos!
74:20 Tad, lai viņš vēlreiz iznīkst par savu dumpošanos!
74:21 Tad viņš apdomājās,
74:22 sarauca pieri un sabozās.
74:23 Tad viņš lepni uzgrieza muguru
74:24 un sacīja: "Tas nav nekas cits, kā vien pakaļ taisīta burvestība.
74:25 Tas nav nekas cits, kā vien mirstīgu ļaužu runas."
74:26 Drīz Es to iemetīšu Ellē.
74:27 Un kas tev pateiks, kas ir Elle?
74:28 Tā netaupa neko, un viss tiek sadedzināts.
74:29 Tā apsvilina cilvēkam ādu.
74:30 Un sargi tur ir, deviņpadsmit pēc skaita.
74:31 Un par Uguns sargiem Mēs esam nolikuši vienīgi Eņģeļus. Un viņu skaitu Mēs esam noteikuši par pārbaudījumu neticīgajiem, lai Rakstu ļaudis varētu būt pārliecināti, bet ticīgie kļūtu vēl stiprāki savā ticībā, lai Rakstu ļaudīm un ticīgajiem nebūtu ne mazāko šaubu, un, lai tie, kuru sirdis ir samaitātas un neticīgie varētu jautāt: "Ko gan Dievs ar šo piemēru ir gribējis pateikt?" Dievs pēc Savas gribas vai nu vada vai maldina ļaudis. Un neviens nepazīst Viņa karotājus, vienīgi Viņš pats. Un šis ir tikai atgādinājums visiem cilvēkiem.
74:32 Jā! Es zvēru pie mēness,
74:33 pie nakts, kad tā atkāpjas,
74:34 pie rītausmas, kad tā pieņemas spožumā,
74:35 ka, patiešām, tās ir tikai vienas no šausmām,
74:36 brīdinājums visiem mirstīgajiem,
74:37 ikvienam no jums, kas izvēlas iet uz priekšu, vai atpalikt.
74:38 Ikvienam būs jāatbild par to, ko viņš būs darījis,
74:39 izņemot tos, kas stāvēs labajā pusē.
74:40 Paradīzes Dārzā viņi jautās viens otram
74:41 par noziedzniekiem.
74:42 "Kas noveda jūs Ellē?"
74:43 Viņi sacīs: "Mēs neievērojām Ikāmat-As-Salāt.
74:44 Mēs nepabarojām trūkumcietējus.
74:45 Mēs ielaidāmies tukšās runās ar tukšgalvjiem.
74:46 Mēs noliedzām Atmaksas dienu,
74:47 līdz kamēr mums pienāca beigas.
74:48 Un tagad viņiem nelīdz viars nekāda aizbildniecība.
74:49 Tad, kas ir ar viņiem, ka tie Atgādinātājam uzgriež muguras?
74:50 It kā tie būtu izbiedēti ēzeļi,
74:51 kas bēg no lauvām?
74:52 Nē! Viņi grib, lai Vēsts tiek atnesta katram atsevišķi un atritināta viņu acu priekšā.
74:53 Nē! Viņi nebīstas no Nākošās dzīves.
74:54 Nē! Patiešām, šis ir Atgādinājums.
74:55 Un, ikviens, kas to vēlas, var ņemt to vērā.
74:56 Bet viņi neņems to vērā, ja Dievs to negribēs. Viņš ir Tas, no kā ir jābīstas un Viņš ir Tas, kas spēj piedot.

75. Al-Qiyamah (ATDZIMŠANA)

Mekas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

75:1 Es zvēru pie Atdzimšanas dienas!
75:2 Un pie sevi apsūdzošās dvēseles!
75:3 Vai cilvēks domā, ka Mēs nespēsim savākt viņa kaulus?
75:4 Mēs spējam atjaunot pat viņa pirkstu galiņus.
75:5 Bet cilvēks negrib ievērot Dieva likumus;
75:6 Viņš jautā: " Kad būs tā Atdzimšanas diena?"
75:7 Bet, kad viņa acis aizmiglosies,
75:8 un mēness satumsīs,
75:9 un saplūdīs ar sauli,
75:10 tajā Dienā cilvēks sauks: "Kur lai es glābjos?"
75:11 Patiešām, tad nebūs, kur bēgt.
75:12 Jo tajā Dienā apstāšanās vieta būs pie tava Kunga.
75:13 Tajā Dienā cilvēkam tiks darīts zināms, ko viņš ir darījis, un ko atstājis aiz sevis.
75:14 Cilvēks pats būs liecinieks pret sevi.
75:15 Pat, ja centīsies sevi attaisnot.
75:16 Nepiepūli velti savu mēli, censdamies to ātrāk priekšā nolasīt.
75:17 Patiešām, tā ir Mūsu daļa-dot to visā pilnībā un nolasīt tev priekšā.
75:18 Un, kad Mēs būsim to nolasījuši tev priekšā, būs tava kārta lasīt.
75:19 Jo, patiešām, izskaidrot to- tas ir Mūsu uzdevums.
75:20 Bet jūs gribat tūlīt un tagad,
75:21 un nedomājat par Nākošo dzīvi.
75:22 Dažas sejas būs mirdzošas tajā Dienā,
75:23 raugoties uz savu Kungu.
75:24 Un dažas sejas būs satumsušas tajā Dienā,
75:25 nojaušot, ka ar tiem notiks kas slikts.
75:26 Un, kad dvēsele kāps kaklā,
75:27 un tiks sacīts: "Kurš to dziedinās, kurš glābs?"
75:28 Un, kad viņiem liksies, ka ir pienācis gals,
75:29 kad kāju novietos blakus kājai,
75:30 ceļš tajā Dienā vedīs pie viņa Kunga.
75:31 Un, ne viņš pieņēma patiesību, ne arī lūdzās.
75:32 Viņš patiesību noliedza un uzgrieza tai muguru.
75:33 Un tad lielīgi devās atpakaļ pie savējiem.
75:34 Ak vai, jums, un ak vai!
75:35 Un, ak vai, jums, un ak vai!
75:36 Vai tiešām cilvēks domā, ka tiks atstāts savā vaļā?
75:37 Vai viņš ir bijis kas vairāk par pilienu no izmestas sēklas?
75:38 Tad viņš kļuva par asins receklīti, tad ieguva veidu un samērīgu izskatu.
75:39 Un tad Dievs radīja tos divus-vīrieti un sievieti.
75:40 Un tad Viņš nespētu dot dzīvību mirušajam?

76. Al-'Insan (CILVĒKS)

Medinas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

76:1 Vai cilvēkam nav bijis tāds laiks, kad viņu neviens pat nepieminēja?
76:2 Tik tiešām, Mēs radījām viņu no Nutfah (vīrišķās un sievišķās sēklas), lai varētu viņu pārbaudīt. un devām viņam dzirdi un redzi.
76:3 Tik tiešām, Mēs vadījām viņu pa taisnu ceļu, vai viņš bija par to pateicīgs vai nepateicīgs.
76:4 Tik tiešam, priekš neticīgajiem Mēs esam sagatavojuši dzelzs ķēdes, dzelzs kakla riņķus un Uguni pilnās liesmās.
76:5 Tik tiešām, dievbijīgie dzers no kausa, kam piejaukts ūdens no Kāfūra,
76:6 avota, no kura dzers Dieva kalpi, likdami tam plūst dāsni jo dāsni.
76:7 Viņi pilda savus solījumus un bīstas Dienas, kad nelaime izplatīsies visapkārt.
76:8 Un viņi, Dieva mīlestības vārdā, pabaro trūkumcietējus, bāreņus un gūstekņus,
76:9 sacīdami: " Mēs dodam to jums Dieva vārdā un neprasām par to ne samaksu, ne pateicību!
76:10 Patiešām, Mēs bīstamies no tās mūsu Kunga skarbās un nelaimīgās Dienas."
76:11 Bet Dievs pasargās tos no ļauna tajā Dienā, un izlies pār viņiem skaistuma un prieka gaismu.
76:12 Un Dievs viņiem atlīdzinās par viņu pacietību. Viņš dos tiem Dārzu un zīda drānas.
76:13 Tur viņi sēdēs, atlaidušies ērtos sēdekļos, un nejutīs ne svelmainu karstumu, ne svelošu aukstumu.
76:14 Tur būs ēna un augļu ķekari nokarāsies zemu virs viņiem.
76:15 Un apkārt tiks laisti sudraba šķīvji un kristāla kausi.
76:16 Kristāldzidri, kalti sudrabā. To izmēru noteiks viņi paši, atkarībā no savām vēlmēm.
76:17 Un viņiem tiks pasniegts dzēriena kauss, kurā ingvers būs sajaukts
76:18 ar ūdeni no Salsabīles avota.
76:19 Un starp viņiem staigās un tos apkalpos mūžam jauni zēni- tos uzskatot, tev liksies, ka tur ir izkaisītas pērles.
76:20 Un, kad tu paraudzīsies apkārt, tu visur redzēsi svētlaimi un neiedomājamu krāšņumu.
76:21 Viņi valkās drēbes no zaļa zīda un brokāta un greznosies ar sudraba rokas sprādzēm un Dievs dos tiem tīru un svētītu dzērienu.
76:22 " Patiešām, tā jums tiek atlīdzināts, jūsu pūles ir tikušas novērtētas."
76:23 Patiešām, Mēs sūtam tev Korānu pa daļām.
76:24 Tādēļ esi pacietīgs un gaidi, ko tev pavēlēs Dievs. Un neklausi neticīgajiem un likumpārkāpējiem no viņu vidus.
76:25 Un piemini sava Kunga vārdu rītos un vakaros.
76:26 Un arī naktīs krīti pie zemes un teic Viņam slavu visu cauru nakti.
76:27 Patiešām, neticīgiem ļaudīm tīk tas, kas notiek tagad un viņi nedomā ne par kādu grūtu Dienu.
76:28 Mēs tos radījām un Mēs tos darījām stiprus un, ja tāda būs mūsu griba, Mēs viņus visus nomainīsim ar viņiem līdzīgiem.
76:29 Patiešām, šis ir Atgādinājums. Un katrs, kas to vēlas, lai uzsāk ceļu pie sava Kunga.
76:30 Un jūs to negribēsiet, kamēr to negribēs Dievs. Patiešām, Dievs ir Visu Zinošais, Gudrības Pilnais.
76:31 Dievs apžēlo katru, ko grib. Bet ļaundariem Viņš gatavo mokpilnu sodu.

77. Al-Mursalat (TIE, KAS TIEK SŪTĪTI)

Mekas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

77:1 Es zvēru pie tiem, kas tiek sūtīti viens pēc otra,
77:2 pie vējiem, kas nikni pūš,
77:3 un pie tiem, kas izkliedē mākoņus,
77:4 pie tiem, kas atnes Kritēriju, lai atšķirtu labu no ļauna,
77:5 un pie tiem, kas nones Atgādinātāju,
77:6 par apstiprinājumu un brīdinājumu,
77:7 ka, patiešām, tas, kas ir apsolīts-piepildīsies.
77:8 Kad zvaigznes izdzisīs,
77:9 kad debesis tiks sarautas gabalos,
77:10 kad kalni tiks aizpūsti
77:11 un Vēstnešiem būs pienācis sapulcēšanās laiks-
77:12 priekš kuras Dienas tiek turētas šīs Zīmes?
77:13 Priekš Tiesas dienas.
77:14 Bet kā tu zināsi, kas ir Tiesas diena?
77:15 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:16 Vai Mēs netikām iznīcinājuši iepriekšējās paaudzes?
77:17 Arī vēlākajām bija tāds pats liktenis.
77:18 Tā Mēs rīkojamies ar noziedzniekiem.
77:19 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:20 Vai Mēs netikām radījuši jūs no nicināma šķidruma piliena?
77:21 Tad Mēs to novietojām drošā patvērumā
77:22 uz noteiktu laiku.
77:23 To noteicām Mēs un Mēs to nosakām vislabāk.
77:24 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:25 Vai Mēs neesam devuši zemi par patvēruma vietu
77:26 gan dzīviem, gan mirušiem?
77:27 Un, vai Mēs neizvietojām uz tās lielus, neizkustināmus kalnus? Un vai Mēs nerūpējāmies par to, lai jums būtu svaigs ūdens, ar ko dzesēt slāpes?
77:28 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:29 (Un viņiem tiks sacīts): "Tur ir tas, ko jūs noliedzāt- jūsu ceļš ved uz turieni!
77:30 Ejiet to dūmu ēnā, tie paceļas kā trīs stabi.
77:31 Tie nedod pavēni un nesargā no liesmām.
77:32 Patiešām, no tiem izšaujas dzirksteles, milzīgas kā koku stumbri,
77:33 kā dzelteni kamieļi.
77:34 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:35 Tā ir Diena, kad viņi nerunās.
77:36 Tiem netiks dota iespēja ne teikt ko sev par labu, ne attaisnoties.
77:37 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:38 Šī ir Tiesas diena. Mēs esam sasaukuši kopā gan jūs, gan visas iepriekšējās paaudzes.
77:39 Ja jūs gribat dumpoties-dumpojaties pret Mani!"
77:40 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:41 Patiešām, taisnīgie būs ēnā un starp avotiem
77:42 un baudīs augļus, kādus vien sirds kāro.
77:43 "Ēdiet un dzeriet, cik vēlaties, tā ir balva par to, ko jūs esat darījuši."
77:45 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:46 Jūs, noziedznieki! Vēl kādu laiku jūs varat ēst, priecāties un baudīt dzīvi.
77:47 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:48 Un, kad viņiem saka:" Krītiet pie zemes!" viņi nekrīt pie zemes.
77:49 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:50 Tad kam, pēc šīs Vēsts, viņi ticēs?

78. An-Naba' (VĒSTS)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

78:1 Par ko viņi viens otru izjautā?
78:2 Par Lielo Vēsti,
78:3 ko katrs tulko citādi.
78:4 Nekas, drīz tie sapratīs.
78:5 Tad, nē taču! Drīz tie sapratīs.
78:6 Vai Mēs neesam darījuši zemi par gultu?
78:7 Un kalnus par stabiem?
78:8 Un Mēs radījām jūs pa pāriem,
78:9 un Mēs sūtījām jums miegu atpūtai,
78:10 un Mēs devām nakti par segu,
78:11 un Mēs devām dienu iztikas gādāšanai,
78:12 un Mēs uzcēlām pār jums septiņas debesu velves,
78:13 un Mēs likām spožu spīdekli pie tām,
78:14 un Mēs sūtījām no mākoņiem bagātīgu lietu,
78:15 lai izaugtu labība, dažādi augi
78:16 un biezi salapojuši dārzi.
78:17 Patiešām, Tiesas diena ir jau nozīmēta,
78:18 Diena, kad atskanēs Taure, un jūs bariem vien iznāksiet priekšā,
78:19 un debesis tiks atvērtas un kļūs par vārtiem
78:20 un kalni, kā mirāžā, izkustēsies no savām vietām.
78:21 PatiešāM, Elle jau gaida,
78:22 ļaundaru ceļa gals,
78:23 kur tie paliks uz laiku laikiem.
78:24 kur nebūs ne ēnas, kur patverties, ne dzēriena, ar ko veldzēt slāpes,
78:25 vienīgi verdošs ūdens un uguns svelme-
78:26 gluži atbilstošs atalgojums.
78:27 Patiešām, viņi negaidīja, ka nāks tāds rēķins
78:28 un spītīgi noliedza Mūsu Zīmes.
78:29 Bet Mēs visu uzskaitījām kādā grāmatā.
78:30 Baudiet nu, ko esat pelnijuši, un tas, ko Mēs dosim jums vēl, būs vienīgi sods.
78:31 Patiešām, taisnīgos gaida veiksme.
78:32 Dārzi un vīnogulāji,
78:33 un brīnišķīgas draudzenes atbilstošā vecumā
78:34 un piepildīti kausi;
78:35 Tur tie nedzirdēs tukšas un melīgas runas.
78:36 Kā atalgojums no jūsu Kunga, kā dāvana
78:37 no debesu, zemes un visa, kas starp tām, Žēlastības Pilnā Kunga. Bet vārds nevienam netiks dots.
78:38 Tajā Dienā, kad Gars un Eņģeļi stāvēs rindās izkārtojušies, runās tikai tie, kam Žēlastības Pilnais to atļaus, un tie runās tikai to, kas ir.
78:39 Tāda ir Patiesā Diena. Un katrs, kas vēlas, lai uzsāk atgriešanās ceļu pie sava Kunga.
78:40 Patiešām, Mēs esam jūs brīdinājuši no soda, kas jūs gaida tajā Dienā, kad cilvēks ieraudzīs, ko ir darījušas viņa rokas, bet neticīgais sacīs: "Ak vai, man! Kaut es būtu mazs puteklītis!"

79. An-Nazi`at (IZRĀVĒJI)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

79:1 Es zvēru pie tiem, kas tās plēsdami izplēš,
79:2 un tiem, kas tās saņem maigām rokām,
79:3 un tiem, kas līgani peld izplatījumā,
79:4 un tiem, kas strauji izraujas uz priekšu,
79:5 un tiem, kas izpilda pavēles.
79:6 Tajā Dienā, kad zeme nodrebēs,
79:7 un tad nodrebēs vēlreiz,
79:8 sirdis sarausies
79:9 un acu plaksti nolaidīsies.
79:10 Viņi saka: "Vai mēs patiešām atkal būsim tādi, kādi bijām?
79:11 Kad būsim jau bijuši vien satrūdējuši kauli?"
79:12 Viņi saka: "Tā būs zaudējumu pilna atgriešanās!"
79:13 Bet atskanēs viens vienīgs kliedziens
79:14 un lūk! viņi tiks atmodināti.
79:15 Vai esi dzirdējis stāstu par Mūsā?
79:16 Svētajā Tūa ielejā viņa Kungs tam uzsauca:
79:17 "Ej pie faraona. Patiešām, viņš ir pārkāpis visas robežas.
79:18 Un saki: Vai tu gribi attīrīties no saviem ļaunajiem darbiem?
79:19 Un es tev rādīšu ceļu pie tava Kunga, ka tu vari Viņu bīties?"
79:20 Tad viņš parādīja tam varenu zīmi.
79:21 Bet faraons to noliedza un nepaklausīja.
79:22 Viņš uzgrieza muguru
79:23 un lika sasaukt visus savus ļaudis.
79:24 Tad viņš sacīja:" Es esmu jūsu Kungs, Visu augstākais!"
79:25 Tad Dievs to sodīja-par to pirmo noziegumu un par to pēdējo.
79:26 PatiešāM, te ir ko mācīties katram, kas Dieva bīstas.
79:27 Ko ir grūtāk radīt- jūs, cilvēkus, vai debesis? Tās radīja viņš.
79:28 Viņš pacēla tās augstumos un padarīja tās samērīgas.
79:29 Un nakti Viņš padarīja tumšu un rītausmu gaišu.
79:30 Pēc tam Viņš izklāja zemi.
79:31 Viņš lika ūdeņiem tecēt uz tās un ierīkoja ganības,
79:32 un izvietoja uz tās noturīgus kalnus.
79:33 Lai jums un jūs lopiem būtu iztikas avots.
79:34 Bet tad, kad nāks Lielā Posta Diena,
79:35 kad cilvēks atcerēsies, pēc kā tika centies,
79:36 un Elle būs visu acu priekšā,
79:37 tad tam, kas darīja ļaunu
79:38 un deva priekšroku šīs pasaules dzīvei,
79:39 atvērsies Elles vārti.
79:40 Bet tam, kas baidījās nostāties sava Kunga priekšā, kas neklausīja savām tukšajām iegribām,
79:41 patiešām, viņa patvērums būs Paradīzē.
79:42 Viņi tev jautā par to Stundu, kad tā nāks?
79:43 Bet tu par to neko nezini teikt.
79:44 Šī zināšana ir vienīgi pie tava Kunga.
79:45 Tu esi tikai brīdinātājs tiem, kas no tās bīstas.
79:46 Kad tā Diena pienāks, tiem liksies, ka uz zemes tie ir bijuši vien dažas stundas pēcpusdienā, vai no rīta.

..

..