55. Ar-Rahman (ŽĒLASTĪBAS KUNGS)

Medinas sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

55:1 Žēlastības Pilnais!
55:2 Viņš ir mācījis Korānu.
55:3 Viņš ir radījis cilvēku.
55:4 Viņš ir devis tam valodu.
55:5 Saule un mēness iet savu stingri noteikto ceļu.
55:6 Un zāle un koki noliecas dziļā godbijībā.
55:7 Viņš ir pacēlis debesis un noteicis lietu Līdzsvaru,
55:8 lai jūs to ievērotu un nepārkāptu noteiktās robežas.
55:9 Sveriet taisnīgi un nesamaziniet mēru.
55:10 Savai radībai Viņš ir iekārtojis zemi.
55:11 Uz tās ir augļi un dateļpalmas ar dateļu ķekariem.
55:12 Un labība ar lapām un stiebriem priekš siena, un dažādi saldi smaržojoši augi.
55:13 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs (cilvēki un džini) noliedzat?
55:14 Viņš radīja cilvēku no māla, līdzīga tam, no kā gatavo traukus.
55:15 Un džinus (garus) no uguns, tīras no dūmiem.
55:16 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:17 Divu Austrumu un divu Rietumu Kungs.
55:18 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:19 Viņš atbrīvoja divas jūras, lai tās satiktos.
55:20 Taču starp tām ir kāds šķērslis, kuru pārvarēt tās nespēj.
55:21 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:22 Abās tajās var atrast pērles un koraļļus.
55:23 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:24 Un Viņam pieder kuģi jūrā- augsti kā kalni.
55:25 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:26 Viss, kas ir virs zemes, pazudīs.
55:27 Bet tava Kunga, Visu Majestātiskā, Visu Godpilnā Vaigs nepazudīs.
55:28 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:29 Ikviens debesīs un virs zemes jautā pēc Viņa. Un katru mīļu dienu Viņam ir darba pilnas rokas.
55:30 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:31 Drīz Mēs ķersimies pie jums, ak, jūs abi (cilvēki un džini)!
55:32 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:33 Ak, džini un cilvēki! Ja jūs varat tikt viņpus zemes un viņpus debesīm, dariet to. Taču jūs to nespējat, ja Dievs to jums nav ļāvis.
55:34 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:35 Uguns liesmas nāks pār jums abiem un izlīs kausēts varš, un jūs nespēsiet sevi pasargāt.
55:36 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:37 Un debesis pārplīsīs un kļūs tumši sarkanas kā eļļa.
55:38 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:39 Tajā Dienā nevienam- ne cilvēkiem, ne džiniem, netiks jautāts par viņu pārkāpumiem.
55:40 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:41 Noziedzniekus pazīs pēc to zīmēm (melnajām sejām), tos saķers aiz kājām un matu cekuliem.
55:42 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:43 Lūk, šī ir tā Elle, ko ļaundari noliedza.
55:44 Tur tie staigās starp Elles ugunīm un verdošu ūdeni.
55:45 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:46 Bet to, kas bīstas stāties sava Kunga priekšā, gaidīs divi Dārzi.
55:47 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:48  Abi ar izplestiem zariem.
55:49 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:50 Katrā no tiem būs divi plūstoši avoti.
55:51 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:52 Katrā no tiem būs visu veidu augļi, pa pāriem.
55:53 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:54 Tur viņi sēdēs, atlaidušies ar zīda brokātu apklātās guļvietās, un augļi no abiem Dārziem būs turpat pa rokai.
55:55 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:56 Tajos būs meitenes ar nolaistām acīm, kurām vēl nebūs pieskāries ne cilvēks, ne džins.
55:57 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:58 Viņas būs līdzīgas rubīniem un koraļļiem.
55:59 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:60 Vai tad labu neatlīdzina ar labu?
55:61 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:62 Bet blakus šiem diviem Dārziem ir vēl divi citi.
55:63 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:64 Abi tie ir tumši zaļi.
55:65 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:66 Katrā no tiem burbuļo divi avoti.
55:67 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:68 Abos ir augļi, palmas un granātāboli.
55:69 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:70 Tur ir cēlas un skaistas meitenes.
55:71 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:72 Apvaldītu skatu, noslēpušās teltīs.
55:73 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:74 Nevienai no tām līdz tam nav pieskāries ne cilvēks, ne džins.
55:75 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:76 Viņi tur gulēs, atlaidušies uz zaļiem spilveniem un smalkiem tepiķiem.
55:77 Tad, kuru no jūsu Kunga labvēlības zīmēm jūs noliedzat?
55:78 Slavēts ir lai tava Kunga Vārds- Visu Majestātiskais, Visu Godpilnais.g

..

..