79. An-Nazi`at (IZRĀVĒJI)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

79:1 Es zvēru pie tiem, kas tās plēsdami izplēš,
79:2 un tiem, kas tās saņem maigām rokām,
79:3 un tiem, kas līgani peld izplatījumā,
79:4 un tiem, kas strauji izraujas uz priekšu,
79:5 un tiem, kas izpilda pavēles.
79:6 Tajā Dienā, kad zeme nodrebēs,
79:7 un tad nodrebēs vēlreiz,
79:8 sirdis sarausies
79:9 un acu plaksti nolaidīsies.
79:10 Viņi saka: "Vai mēs patiešām atkal būsim tādi, kādi bijām?
79:11 Kad būsim jau bijuši vien satrūdējuši kauli?"
79:12 Viņi saka: "Tā būs zaudējumu pilna atgriešanās!"
79:13 Bet atskanēs viens vienīgs kliedziens
79:14 un lūk! viņi tiks atmodināti.
79:15 Vai esi dzirdējis stāstu par Mūsā?
79:16 Svētajā Tūa ielejā viņa Kungs tam uzsauca:
79:17 "Ej pie faraona. Patiešām, viņš ir pārkāpis visas robežas.
79:18 Un saki: Vai tu gribi attīrīties no saviem ļaunajiem darbiem?
79:19 Un es tev rādīšu ceļu pie tava Kunga, ka tu vari Viņu bīties?"
79:20 Tad viņš parādīja tam varenu zīmi.
79:21 Bet faraons to noliedza un nepaklausīja.
79:22 Viņš uzgrieza muguru
79:23 un lika sasaukt visus savus ļaudis.
79:24 Tad viņš sacīja:" Es esmu jūsu Kungs, Visu augstākais!"
79:25 Tad Dievs to sodīja-par to pirmo noziegumu un par to pēdējo.
79:26 PatiešāM, te ir ko mācīties katram, kas Dieva bīstas.
79:27 Ko ir grūtāk radīt- jūs, cilvēkus, vai debesis? Tās radīja viņš.
79:28 Viņš pacēla tās augstumos un padarīja tās samērīgas.
79:29 Un nakti Viņš padarīja tumšu un rītausmu gaišu.
79:30 Pēc tam Viņš izklāja zemi.
79:31 Viņš lika ūdeņiem tecēt uz tās un ierīkoja ganības,
79:32 un izvietoja uz tās noturīgus kalnus.
79:33 Lai jums un jūs lopiem būtu iztikas avots.
79:34 Bet tad, kad nāks Lielā Posta Diena,
79:35 kad cilvēks atcerēsies, pēc kā tika centies,
79:36 un Elle būs visu acu priekšā,
79:37 tad tam, kas darīja ļaunu
79:38 un deva priekšroku šīs pasaules dzīvei,
79:39 atvērsies Elles vārti.
79:40 Bet tam, kas baidījās nostāties sava Kunga priekšā, kas neklausīja savām tukšajām iegribām,
79:41 patiešām, viņa patvērums būs Paradīzē.
79:42 Viņi tev jautā par to Stundu, kad tā nāks?
79:43 Bet tu par to neko nezini teikt.
79:44 Šī zināšana ir vienīgi pie tava Kunga.
79:45 Tu esi tikai brīdinātājs tiem, kas no tās bīstas.
79:46 Kad tā Diena pienāks, tiem liksies, ka uz zemes tie ir bijuši vien dažas stundas pēcpusdienā, vai no rīta.

..

..