78. An-Naba' (VĒSTS)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

78:1 Par ko viņi viens otru izjautā?
78:2 Par Lielo Vēsti,
78:3 ko katrs tulko citādi.
78:4 Nekas, drīz tie sapratīs.
78:5 Tad, nē taču! Drīz tie sapratīs.
78:6 Vai Mēs neesam darījuši zemi par gultu?
78:7 Un kalnus par stabiem?
78:8 Un Mēs radījām jūs pa pāriem,
78:9 un Mēs sūtījām jums miegu atpūtai,
78:10 un Mēs devām nakti par segu,
78:11 un Mēs devām dienu iztikas gādāšanai,
78:12 un Mēs uzcēlām pār jums septiņas debesu velves,
78:13 un Mēs likām spožu spīdekli pie tām,
78:14 un Mēs sūtījām no mākoņiem bagātīgu lietu,
78:15 lai izaugtu labība, dažādi augi
78:16 un biezi salapojuši dārzi.
78:17 Patiešām, Tiesas diena ir jau nozīmēta,
78:18 Diena, kad atskanēs Taure, un jūs bariem vien iznāksiet priekšā,
78:19 un debesis tiks atvērtas un kļūs par vārtiem
78:20 un kalni, kā mirāžā, izkustēsies no savām vietām.
78:21 PatiešāM, Elle jau gaida,
78:22 ļaundaru ceļa gals,
78:23 kur tie paliks uz laiku laikiem.
78:24 kur nebūs ne ēnas, kur patverties, ne dzēriena, ar ko veldzēt slāpes,
78:25 vienīgi verdošs ūdens un uguns svelme-
78:26 gluži atbilstošs atalgojums.
78:27 Patiešām, viņi negaidīja, ka nāks tāds rēķins
78:28 un spītīgi noliedza Mūsu Zīmes.
78:29 Bet Mēs visu uzskaitījām kādā grāmatā.
78:30 Baudiet nu, ko esat pelnijuši, un tas, ko Mēs dosim jums vēl, būs vienīgi sods.
78:31 Patiešām, taisnīgos gaida veiksme.
78:32 Dārzi un vīnogulāji,
78:33 un brīnišķīgas draudzenes atbilstošā vecumā
78:34 un piepildīti kausi;
78:35 Tur tie nedzirdēs tukšas un melīgas runas.
78:36 Kā atalgojums no jūsu Kunga, kā dāvana
78:37 no debesu, zemes un visa, kas starp tām, Žēlastības Pilnā Kunga. Bet vārds nevienam netiks dots.
78:38 Tajā Dienā, kad Gars un Eņģeļi stāvēs rindās izkārtojušies, runās tikai tie, kam Žēlastības Pilnais to atļaus, un tie runās tikai to, kas ir.
78:39 Tāda ir Patiesā Diena. Un katrs, kas vēlas, lai uzsāk atgriešanās ceļu pie sava Kunga.
78:40 Patiešām, Mēs esam jūs brīdinājuši no soda, kas jūs gaida tajā Dienā, kad cilvēks ieraudzīs, ko ir darījušas viņa rokas, bet neticīgais sacīs: "Ak vai, man! Kaut es būtu mazs puteklītis!"

..

..