77. Al-Mursalat (TIE, KAS TIEK SŪTĪTI)

Mekas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

77:1 Es zvēru pie tiem, kas tiek sūtīti viens pēc otra,
77:2 pie vējiem, kas nikni pūš,
77:3 un pie tiem, kas izkliedē mākoņus,
77:4 pie tiem, kas atnes Kritēriju, lai atšķirtu labu no ļauna,
77:5 un pie tiem, kas nones Atgādinātāju,
77:6 par apstiprinājumu un brīdinājumu,
77:7 ka, patiešām, tas, kas ir apsolīts-piepildīsies.
77:8 Kad zvaigznes izdzisīs,
77:9 kad debesis tiks sarautas gabalos,
77:10 kad kalni tiks aizpūsti
77:11 un Vēstnešiem būs pienācis sapulcēšanās laiks-
77:12 priekš kuras Dienas tiek turētas šīs Zīmes?
77:13 Priekš Tiesas dienas.
77:14 Bet kā tu zināsi, kas ir Tiesas diena?
77:15 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:16 Vai Mēs netikām iznīcinājuši iepriekšējās paaudzes?
77:17 Arī vēlākajām bija tāds pats liktenis.
77:18 Tā Mēs rīkojamies ar noziedzniekiem.
77:19 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:20 Vai Mēs netikām radījuši jūs no nicināma šķidruma piliena?
77:21 Tad Mēs to novietojām drošā patvērumā
77:22 uz noteiktu laiku.
77:23 To noteicām Mēs un Mēs to nosakām vislabāk.
77:24 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:25 Vai Mēs neesam devuši zemi par patvēruma vietu
77:26 gan dzīviem, gan mirušiem?
77:27 Un, vai Mēs neizvietojām uz tās lielus, neizkustināmus kalnus? Un vai Mēs nerūpējāmies par to, lai jums būtu svaigs ūdens, ar ko dzesēt slāpes?
77:28 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:29 (Un viņiem tiks sacīts): "Tur ir tas, ko jūs noliedzāt- jūsu ceļš ved uz turieni!
77:30 Ejiet to dūmu ēnā, tie paceļas kā trīs stabi.
77:31 Tie nedod pavēni un nesargā no liesmām.
77:32 Patiešām, no tiem izšaujas dzirksteles, milzīgas kā koku stumbri,
77:33 kā dzelteni kamieļi.
77:34 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:35 Tā ir Diena, kad viņi nerunās.
77:36 Tiem netiks dota iespēja ne teikt ko sev par labu, ne attaisnoties.
77:37 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:38 Šī ir Tiesas diena. Mēs esam sasaukuši kopā gan jūs, gan visas iepriekšējās paaudzes.
77:39 Ja jūs gribat dumpoties-dumpojaties pret Mani!"
77:40 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:41 Patiešām, taisnīgie būs ēnā un starp avotiem
77:42 un baudīs augļus, kādus vien sirds kāro.
77:43 "Ēdiet un dzeriet, cik vēlaties, tā ir balva par to, ko jūs esat darījuši."
77:45 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:46 Jūs, noziedznieki! Vēl kādu laiku jūs varat ēst, priecāties un baudīt dzīvi.
77:47 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:48 Un, kad viņiem saka:" Krītiet pie zemes!" viņi nekrīt pie zemes.
77:49 Ak vai! tajā Dienā patiesības noliedzējiem!
77:50 Tad kam, pēc šīs Vēsts, viņi ticēs?

..

..