62. Al-Jumu`ah (PIEKTDIENA)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

62:1 Viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes teic slavu Dievam, Visa Valdniekam, Visu Svētākajam, Visu Spēcīgajam, Gudrības Pilnajam.
62:2 Tas ir Viņš, kas sūta neizglītotajiem ļaudīm Vēstnesi no viņu pašu vidus, lai lasītu tiem priekšā Viņa Ājatas, attīrītu tos un mācītu tiem Grāmatu un Gudrību, lai arī pirms tam tie bija dzīvojuši neziņā.
62:3 Un arī pie tiem, kas vēl nav viņiem pievienojušies. Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.
62:4 Tāda ir Dieva Žēlastība. Viņš dāvā to katram pēc Savas gribas. Un Dieva Žēlastība ir Neizmērojama.
62:5 Tie, kam bija vēlēts dzīvot pēc Toras likumiem, bet kas tiem nepakļāvās, ir līdzīgi ēzelim, kam nastā ir grāmatas. Nožēlojams ir tas, kam līdzinās ļaudis, kas noliedz Dieva Zīmes. Un netaisnus ļaudis Dievs neved uz taisna ceļa. 
62:6 Saki: Ak, jūs, kas esat jūdi! Ja jūs sakāt, ka no visiem ļaudīm tieši jūs esat tie Dieva izredzētie, tad jums būtu jāvēl sev nāvi, ja vien esat patiesi ļaudis.
62:7 Taču viņi nekad to sev nevēlēs, jo zin, ko ar savām rokām ir pastrādājuši. Bet Dievs par ļauna darītājiem ir Visu Zinošais.
62:8 Saki: Patiešām, no nāves jūs bēgdami neizbēgsiet. Un tad jūs nosūtīs pie Viņa, kam ir zināms Apslēptais un Redzamais, un Viņš jums darīs zināmu, ko jūs esat darījuši. 
62:9 Ak, ticīgie ļaudis! Kad piektdienās jūs aicina uz lūgšanu, atstājiet visu un steidzieties pieminēt Dievu. Tā būs labāk jums pašiem, ja vien jūs zinātu.
62:10 Un, kad lūgšana ir galā, izklīstiet, meklējiet Dieva Žēlastību un allaž pieminiet Viņu, lai veiksme būtu ar jums.
62:11 Bet tie aizsteidzās pie saviem tirgus galdiem un savām izpriecām, un tu paliki stāvam. Saki: Tas, kas ir pie Dieva, ir labāks par jūsu izpriecām un jūsu tirgošanos. Vislabākais no visa ir tas, ko mums dod Dievs. 

..

..