63. Al-Munafiqun (LIEKUĻI)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

63:1 Kad tie liekuļi atnāk pie tevis, viņi saka: "Mēs apliecinām, ka tu patiešām esi Dieva Vēstnesis." Bet Dievs zina, ka tu tik tiešām esi Viņa Vēstnesis un Dievs apliecina, ka tie liekuļi melo.
63:2 Ar saviem zvērestiem, kā ar vairogiem, viņi grūž ļaudis nost no Dieva ceļa un tas, ko viņi dara, patiešām ir ļauns darbs.
63:3 Jo viņi, reiz jau bijuši ticīgi ļaudis, savu ticību ir nolieguši. Viņu sirdis ir aizslēgtas un viņi neapjēdz, ko dara.
63:4 Kad tu uz tiem skaties, viņi tev patīk. Kad tie runā, tu viņo sieklausies. Tomēr viņi ir līdzīgi saslietiem baļķiem. Katru uzsaucienu tie sajūt kā vērstu pret viņiem. Viņi patiešām ir ienaidnieki- sargies no viņiem! Lai Dieva lāsts pār viņiem! Cik tālu gan var nomaldīties no taisnā ceļa!
63:5 Kad viņiem saka: "Nāciet, lai Dieva Vēstnesis var priekš jums izlūgties jūsu Kunga žēlastību!" viņi augstprātīgā lepnumā aizgriež galvas un novēršas.
63:6 Vai jūs lūdzat priekš viņiem Dieva žēlastību, vai nelūdzat, Dievs tiem nepiedos. Patiešām, ļaunprātīgus un nepaklausīgus ļaudis Dievs neved pa taisnu ceļu.
63:7 Viņi ir tie, kas saka: "Nedodiet neko tiem, kas klausa Dieva Vēstnesim, kamēr viņi to nepamet!" Taču Dievam pieder visas debess un zemes bagātības, taču tie liekuļi to nesaprot.
63:8 Viņi saka: "Ja mēs atgriezīsimies Medinā, tie cienījamākie tos prastos padzīs." Taču tas gods pieder Dievam, Viņa Vēstnesim un ticīgajiem ļaudīm, taču tie liekuļi to nezin.
63:9 Ak, ticīgie ļaudis! Lai jūsu manta un jūsu bērni nav par iemeslu tam, ka jūs aizmirstat Dievu. Nedariet tā, jūs būsiet zaudētāji.
63:10 Ziedojiet no tā, ko Mēs jums dodam, pirms pie kāda no jums atnāk nāve. Lai jums nebūtu jāsaka: "Ak, mans Kungs! Ja vien Tu varētu dot man vēl nedaudz laika, es dotu žēlastības dāvanas un būtu viens no taisnīgajiem!"
63:11 Papildus laiku Dievs nedod nevienam, kad pienāk viņa laiks. Un Dievs ir Nomodā Esošais par to, ko jūs darāt.


..

..