64. At-Taghabun (IEGUVUMI UN ZAUDĒJUMI)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

64:1 Viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes, teic Dievam slavu. Viņam pieder Augstākā Vara. Visa slava un pateicība pienākas Viņam. Un Viņam ir vara pār visām lietām.
64:2 Tas ir Viņš, kas jūs ir radījis. Un starp jums ir ticīgi ļaudis, un ir arī neticīgi. Un par to, ko jūs darāt, Dievs ir Visu Redzošais.
64:3 Dievs radīja debesis un zemi kādas tās ir. Dievs izveidoja jūs un deva jums patīkamu izskatu. Un pie Viņa ir pēdējā atgriešanās.
64:4 Dievs zina visu, kas ir debesīs un visu, kas ir uz zemes. Viņš redz visu, ko jūs atklājat un visu, ko slēpjat. Un par to, kas slēpjas jūsu sirdīs, Dievs ir Visu Zinošais.
64:5 Vai esat dzirdējuši par tiem neticīgajiem pirms jums? Viņi dabūja izbaudīt savas neticības ļaunos augļus un tos gaida mokpilns sods.
64:6 Kad pie viņiem gāja Vēstneši ar skaidrām liecībām, viņi sacīja: "Vai nu mēs ļausim vienkāršiem ļaudīm sevi izrīkot?" Viņi tiem nenoticēja un nomaldījās no taisnā ceļa. Bet Dievs var bez viņiem iztikt. Un Dievs ir Visu Pārpilnais, Visas Uzslavas Vērtais.
64:7 Neticīgie domā, ka pēc nāves netiks atmodināti. Saki: Jā, patiešām! Es zvēru pie sava Kunga! Jūs noteikti tiksiet atmodināti un jums tiks darīts zināms viss, ko jūs būsiet darījuši. Un tas Dievam ir viegls darbs.
64:8 Tad ticiet jel Dievam, Viņa Vēstnesim un Gaismai (Korānam), ko Mēs jums sūtam. Un Dievs ir Nomodā Esošais par to, ko jūs darāt.
64:9 Tā Diena, kad Viņš jūs visus sasauks kopā, būs zaudējumu un ieguvumu Diena. Un ikvienam, kas tic Dievam un dara labu, tiks piedoti viņa pārkāpumi. Un Viņš tos ievedīs Dārzos, zem kuriem upes plūst un tur viņi paliks uz laiku laikiem. Un tas ir lielākais ieguvums.
64:10 Bet tie, kas Dievam neticēja un noliedza Mūsu Ājatas, tie būs Elles iemītnieki un paliks tur uz laiku laikiem. Un nožēlojams ir šis ceļa gals.
64:11 Neviena nelaime nepiemeklē mūs bez Dieva ziņas. Viņš vada katru sirdi, kas Dievam tic. Un Dievs ir Visu Zinošais par visu.
64:12 Un paklausiet Dievam un Viņa Vēstnesim. Bet, ja jūs novēršaties, jums jāatceras, ka viņa uzdevums ir vienīgi nodot vēsti.
64:13 Dievs. Nav citu dievu bez Viņa. Un uz Dievu lai paļaujas ticīgie ļaudis.
64:14 Ak, ticīgie ļaudis! Patiešām! Pat starp jūsu sievām un jūsu bērniem ir jūsu ienaidnieki. Sargieties no tiem. Bet, ja jūs esiet iecietīgi, stāvat tam pāri un piedodat tiem, tad patiešām, Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
64:15 Ar jūsu mantu un jūsu bērniem jūs tiekat pārbaudīti. Bet balva, kas gaida pie Dieva, ir liela.
64:16 Esiet dievbijīgi, cik vien tas ir jūsu spēkos. Uzklausiet, paklausiet un ziedojiet sev par svētību. Iegūs tas, kurš pratīs sevi pasargāt no alkatības.
64:17 Ja jūs ko dosiet Dievam, Viņš atdos jums to vairākkārtīgi atpakaļ un piedos jums. Jo Dievs ir Novērtēt Spējīgais, Visu Saprotošais.
64:18 Viņš zin Apslēpto un Viņš zin Redzamo. Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.

..

..