65. At-Talaq (ŠĶIRŠANĀS)

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

65:1 Ak, Praviet! Ja kāds no jums ir nodomājis šķirties no savām sievām, tas jādara, stingri ievērojot noteikto nogaidīšanas laiku un rūpīgi aprēķinot tam atbilstošo dienu skaitu. Un bīstieties Dieva, jūsu Kunga. Nepadzeniet tās no mājām, tām nav jāiet prom, ja vien tās nav darījušas kādus kauna darbus. Šos ierobežojumus ir noteicis Dievs. Un tas, kas Dieva noteiktās robežas pārkāpj, nodara sev ļaunu. Jūs to nezināt- varbūt Dievs pēc tam lemj citādi.
65:2 Kad noteiktais nogaidīšanas laiks ir pagājis, jūs varat laipni atļaut tām palikt, vai ar godu šķirties. Piesauciet par lieciniekiem divus taisnīgus vīrus no jūsu pašu vidus un dodiet liecību Dieva vārdā. Tas ir jāievēro katram, kas tic Dievam un Atmaksas dienai. Tiem, kas bīstas Dieva, Viņš vienmēr palīdz atrast pareizo ceļu.
65:3 Viņa palīdzība var nākt no turienes, no kurienes jūs to nemaz negaidāt. Tam, kas paļaujas uz Dievu, ar to arī pietiek. Patiešām, Dievs pabeidz to, ko iesāk. Patiešām, katrai lietai Dievs nosaka savu mēru. 
65:4 Ja jūs māc šaubas, tad sievietēm, kam mēnešreizes ir beigušās, un tām, kam tās vēl nav sākušās, noteiktais nogaidīšanas laiks ir trīs mēneši. Sievietēm, kas ir grūtas, šis laiks ir līdz brīdim, kad tās dzemdē. Dievs atvieglo lietas tiem, kas Viņa bīstas.
65:5 Tā ir Dieva pavēle un Viņš dara jums to zināmu. Un ikvienam, kas Dieva bīstas, Viņš dzēsīs viņs ļaunos darbus un dāsni to atalgos.
65:6 Sievām, no kurām jūs gatavojaties šķirties, jādzīvo turpat, kur dzīvojat jūs, atkarībā no jūsu iespējām. Un nemociet viņas, censdamies padarīt viņu dzīvi smagāku. Ja viņas ir grūtas, rūpējieties par viņām, kamēr piedzimst bērni. Tad, ja tās zīda jūsu bērnus, samaksājiet viņām par to un sarunājieties laipni ar viņām. Bet, ja jūs nevarat vienoties, tad bērnus var barot kāda cita sieviete.
65:7 Lai bagātais tērē, cik atļauj viņa bagātība, bet, kam ir maz, lai dod no tā, ko viņam ir devis Dievs. Dievs neprasa no cilvēka vairāk par to, ko Viņš tam ir devis. Bet pēc grūtām dienām Dievs sūta vieglākas.
65:8 Tādu pilsētu, kas nepaklausīja savam Kungam un Viņa Vēstnešiem, bija daudz. Mēs tām uzrādījām rēķinu- cietu rēķinu. Un Mēs tās bargi sodījām.
65:9 Viņi pazaudēja visu- tie bija viņu ļauno darbu augļi.
65:10 Dievs tos ir nolēmis bargam sodam. Ak jūs, ar prātu apveltītie ticīgie ļaudis! Bīstieties Dieva! Patiešām, Dievs sūta jums Vēsti.
65:11 Un Vēstnesi, kas jums lasa priekšā Dieva Ājatas, lai ticīgos un taisnīgos ļaudis izvestu no tumsas gaismā. Un ikvienu, kas tic un dara taisnus darbus, Dievs ievedīs Dārzos, zem kuriem upes plūst. Tur viņi paliks uz visiem laikiem. Patiešām, viņu daļa pie Dieva ir bagātīga. 
65:12 Un Dievs ir Tas, kurš radīja septiņas debesu velves un tikpat daudz zemes velves. Starp tām darbojas Dieva likumi, lai ļaudis zinātu, ka Dievam ir vara pār visu, ka Dieva Zināšana aptver visas lietas.

..

..