67. Al-Mulk (VARA)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

67:1 Svēts ir Viņš, kura Rokā ir Augstākā Vara, kurš nosaka Visu.
67:2 Viņš radīja nāvi un dzīvību, lai, pārbaudīdams ļaudis, redzētu vislabākos no viņiem. Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Mūžam Piedodošais.
67:3 Viņš radīja septiņas debesis, vienu virs otras. Jūs neredzat ne mazāko kļūdu tajā, ko ir radījis Žēlastības Pilnais. Jel palūkojiet- vai varat ieraudzīt kādu nepilnību?
67:4 Tad palūkojiet vēlreiz! Un jūsu skatiens atgriezīsies vārgs un pieveikts.
67:5 Un, protams, tuvākās debesis Mēs izrotājām ar ugunīm. Un tām Mēs esam likuši padzīt ļaunos garus. Un Uguns sodu priekš viņiem Mēs jau esam sagatavojuši. 
67:6 Bet tos, kas neticEja savam Kungam, gaida Elles sods. Un nožēlojams ir šis ceļa gals.
67:7 Kad tie tur tiks iemesti, tie dzirdēs ka tā, uzvāroties, draudīgi ievelk elpu.
67:8 Gatava uzsprāgt aiz niknuma. Un katru reizi, kad tur tiks iemesti no jauna atvestie, tās sargi vaicās: "Vai tad neviens brīdinātājs pie jums nebija nācis?"
67:9 Viņi sacīs: "Jā, patiešām, viens brīdinātājs bija atnācis pie mums, bet mēs viņu atraidījām un sacījām: "Dievs neko tādu nav sūtījis, tu kaut ko jauc!"
67:10 Un viņi sacīs: "Kaut mē būtu viņu uzklausījuši, vai vismaz apdomājušies. Tad mēs būtu tikuši pasargāti no šīm šausmīgajām liesmām."
67:11 Tad viņi nožēlos savus pārkāpumus, tādēļ nost ar šiem Uguns iemītniekiem!
67:12 Patiešām, tos, kas bīstas sava Kunga, savām acīm to neredzēdami, viņus gaida piedošana un dāsns atalgojums. 
67:13 Vai jūs ko izstāstat, vai paturat pie sevis, patiešām, par to, ko slēpj jūsu sirdis, Viņš ir Visu Zinošais.
67:14 Vai Viņš, kas tos ir radījis, varētu ko nezināt? Un Viņš ir Vērīgais, Nomodā Esošais.
67:15 Tas ir Viņš, kas ir pakļāvis jums zemi-staigāt pa to un pārtikt no tās. Un atdzimsiet jūs pie Viņa.
67:16 Vai jūs esat droši, ka Viņš, kas ir debesīs, pasargās jūs brīdī, kad zeme atvērsies un būs gatava jūs aprīt?
67:17 Un vai jūs esat droši, ka Viņš, kas ir debesīs, pasargās jūs brīdī, kad pār jums brāzīsies orkāns un akmeņu lietus? Tad jūs sapratīsiet, ko nozīmē Mans brīdinājums. 
67:18 Un, patiešām, tie, kas dzīvoja pirms viņiem, arī neticēja. Bet Mans sods bija briesmīgs.
67:19 Vai viņi neredz putnus, kā tie izpleš spārnus? Bet tas ir Žēlastības Pilnais, kas liek viņiem noturēties gaisā. Un Viņš ir Visu Redzošais.
67:20 Kādi gan karapulki spēs jums palīdzēt, ja jums nepalīdzēs Žēlastības Pilnais? Patiešām, neticīgie rūgti maldās.
67:21 Kurš gan jūs apgādās, ja to nedarīs Viņš? Un tomēr tie savā lepnībā un nepatikā neliekas ne zinis. 
67:22 Vai tas, kas maldās apkārt, galvu nokāris, ir labāks par to, kurš, augsti paceltu galvu, iet pa taisnu ceļu?
67:23 Saki: Tas ir Viņš, kas jūs ir radījis un devis jums spēju dzirdēt, redzēt un sajust. Cik maza ir jūsu pateicība!
Saki: Tas ir Viņš, kas vairo jūsu skaitu uz zemes un pie Viņa jūs visi tiksiet sapulcināti.
67:25 Un viņi saka: "Ja tas, ko tu saki, patiesi tā ir, kad tad tas solītais piepildīsies?"
67:26 Saki: To zin vienīgi Dievs. Es esmu tikai brīdinātājs. 
67:27 Tačū, kad tie ieraudzīs to tuvojamies, viņu sejas kļūs drūmas, un tiks sacīts: "Šis ir tas solījums, ko jūs gaidījāt piepildāmies."
67:28 Saki: Padomājiet- Dievs var mani un manus sekotājus iznīcināt, bet var arī apžēlot. Bet kurš pasargās neticīgos no mokpilna soda?
67:29 Saki: Viņš ir Žēlastības Pilnais. Mēs ticam viņam un paļaujamies uz Viņu. Vai jūs beidzot apjēgsiet, kurš te maldās?
67:30 Saki: Padomājiet, ja viss ūdens iesūksies zemē, kurš dos jums avotu, no kā padzerties?

..

..