68. Al-Qalam (RAKSTĀMSPALVA)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

68:1 Nun. Es zvēru pie rakstāmspalvas un pie visa, ko viņi pieraksta!
68:2 Ar tava Kunga žēlastību, tu neesi jucis.
68:3 Un, patiešām, tev tiks atlīdzināts bezgalīgi.
68:4 Un, patiešām, tavs tikums ir visaugstākais.
68:5 Un redzēsi tu, un redzēs arī viņi,
68:6 kurš no jums ir tas jukušais.
68:7 Patiešām, tavs Kungs redz vislabāk to, kurš ir nomaldījies no Viņa ceļa un tos, kas pakļaujas Viņa vadībai.
68:8 Neklausi noliedzējiem.
68:9 Viņi grib, lai tu viņiem piekāpies un saka, ka tad arī viņi piekāpsies.
68:10 Neklausi katram zvēresta lauzējam,
68:11 katram neslavas cēlājam, baumu izplatītājam,
68:12 katram laba noliedzējam, likumpārkāpējam, grēka gabalam, 
68:13 katram cietsirdim un, galu galā, krāpniekam,
68:14 tādēļ vien, ka viņš ir bagāts un viņam ir daudz bērnu.
68:15 Kad tādam tiek lasītas priekšā Mūsu Ājatas, viņš saka: "Vecu ļaužu pasakas!"
68:16 Drīz Mēs ievērsim riņķi viņa degunā.
68:17 Patiešām, Mēs sūtījām viņiem pārbaudījumu, gluži kā tiem dārza saimniekiem, kas zvērēja, ka novāks augļus nākamajā rītā,
68:18 tikai aizmirsa piebilst- ja Dievs tā gribēs.
68:19 Naktī, kad tie gulēja, nāca tava Kunga sods.
68:20 No rīta dārzs bija melnum melns kā nakts.
68:21 Rītausmā tie sauca viens otram:
68:22 "Dodamies turp agri, lai varam novākt mūsu augļus!"
68:23 Un devās turp, klusi sačukstēdamies savā starpā:
68:24 "Tikai neļaujiet šodien nākt dārzā ubagiem."
68:25 Un, apņēmīgi un spēkpilni, devās turp.
68:26 Kad viņi to ieraudzīja, tad sacīja: "Mēs laikam esam nomaldījušies!
68:27 Ak, nē! Mēs esam izpostīti!"
68:28 Prātīgākais no viņiem sacīja: "Vai es jums neteicu, ka jāpiesauc Dieva vārds?"
68:29 Un viņi sacīja: "Lai slavēts ir Dievs! Patiešām, mēs esam bijuši netaisni."
68:30 Tad viņi sāka izteikt pārmetumus viens otram un sacīja:
68:31 Ak, bēdas mums! Mēs esam pārkāpuši atļautās robežas.
68:32 Bet varbūt Dievs mums tā vietā dos ko labāku: patiešām, mēs paļāvībā vēršamies pie Viņa."
68:33 Tāds var būt sods šajā pasaulē, taču Jaunā Dzīvē sods būs daudz lielāks. Ja vien viņi to zinātu.
68:34 Patiešām, taisnīgos pie viņu Kunga gaida svētlaimes Dārzs.
68:35 Vai pret muslimiem lai Mēs izturamies tāpat kā pret noziedzniekiem?
68:36 Kas ar jums notiek? Pēc kā jūs spriežat?
68:37 Vai jums ir tāda grāmata, no kuras jūs mācāties,
68:38 kurā ir pateikts, ka jums tiks dots viss, ko jūs gribēsiet?
68:39 Jeb vai jums ir Mūsu svinīgs solījums, ka Atdzimšanas dienā jūs saņemsiet to, ko paši būsiet sev pielēmuši?
68:40 Pajautā viņiem, kurš par to ir atbildīgs?
68:41 Jeb vai viņiem ir citi dievi? Tad, lai viņi ved tos šurp, ja ir patiesi ļaudis.
68:42 Tajā posta dienā, kad viņiem liks krist pie zemes, viņi to nespēs.
68:43 Viņu acis būs nolaistas un kauns tos klās, jo, patiešām, arī tad, kad viņi bija sveiki un veseli, viņi tika aicināti krist pie zemes.
68:44 Bet tos, kas noliedz šo atklāsmi, atstāj Manā ziņā. Mēs tos vedīsim pretī sodam, soli pa solim, viņiem pašiem to neapjēdzot.
68:45 Un Mēs dosim tiem vēl kādu laiku, bet Mans nodoms ir negrozāms.
68:46 Jeb vai tu prasīsi no viņiem samaksu, lai viņi būtu tavi parādnieki?
68:47 Jeb vai tiem būtu kas zināms par Apslēpto un viņi to pierakstītu?
68:48 Esi pacietīgs un gaidi, līdz lēmumu pieņems tavs Kungs. Un neesi tāds, kā tas cilvēks no zivs, kurš izmisis sāka brēkt.
68:49 Jo, ja pār viņu nebūtu nākusi Dieva žēlastība, viņš pazemots un apkaunots tiktu izmests tuksnešainā krastā.
68:50 Bet Dievs viņu neatstāja un viņš kļuva par vienu no taisnīgajiem.
68:51 Un, patiešām, dzirdot Vēsti, neticīgie, ar savu acu naidpilniem skatieniem, ir gatavi likt tev paklupt. Viņi saka: "Patiešām, viņš ir jucis!"
68:52 Bet tas ir vienīgi Atgādinājums. Visai Radībai.

..

..