69. Al-Haqqah (NENOVĒRŠAMAIS)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

69:1 Nenovēršamais!
69:2 Kas ir Nenovēršamais?
69:3 Kā tu vari zināt, kas ir Nenovēršamais?
69:4 Tamūda un Āda ļaudis noliedza Posta Stundu.
69:5 Tamūda ļaudis satrieca drausmīgs blīkšķis.
69:6 Āda ļaudis iznīcināja mežonīgs orkāns,
69:7 kam Dievs lika trakot septiņas naktis un astoņas dienas pēc kārtas, un jūs varējāt redzēt ļaudis guļam beigtus kā satrunējušus, sakritušus palmu stumbrus.
69:8 Vai kas no viņiem ir palicis pāri?
69:9 Un tad nāca faraons un tie pirms viņa. Un kājām gaisā apgrieztās, ļaunumā ieslīgušās pilsētas.
69:10 Tie neklausīja sava Kunga Vēstnešiem, un Viņš tos satvēra neatvairāmā tvērienā.
69:11 Patiešām, kad ūdens pārklāja visu, Mēs jūs izglābām peldošā kuģī.
69:12 Lai tas būtu tev par atgādinājumu un, lai dzirdīgas ausis to apzinātos.
69:13 Kad Taure atskanēs tikai vienu reizi,
69:14 kad zeme un kalni pacelsies gaisā un vienā mirklī pārvērtīsies putekļos,
69:15 tajā Dienā notiks Notikums.
69:16 Un debesis pāršķelsies, kļūdamas trauslas tajā Dienā.
69:17 Un visās debess malās stāvēs Eņģeļi. Un astoņi no viņiem nesīs augsti paceltu tava Kunga Troni tajā Dienā.
69:18 Tajā dienā jūs tiksiet tiesāti un visi jūsu noslēpumi kļūs zināmi.
69:19 Un tas, kuram viņa grāmata tiks ielikta labajā rokā, sacīs: "Te ir mana grāmata! Lasiet to!
69:20 Patiešām, es biju pārliecināts, ka man tiks uzrādīts rēķins."
69:21 Viņam būs jauka dzīve,
69:22 augstajā Dārzā,
69:23 ar zemu karājošos augļu ķekariem.
69:24 Un viņiem tiks sacīts: "Ēdiet un dzeriet pēc sirds patikas. Tas jums ir par to, ko jūs esat darījuši pagājušajās dienās."
69:25 Bet tas, kam viņa grāmata tiks ielikta kreisajā rokā, sacīs: "Ak, kaut labāk man manu grāmatu nebūtu devuši,
69:26 un kaut es labāk nezinātu kāds ir mans rēķins.
69:27 Ak, kaut labāk tas būtu mans gals.
69:28 Mana bagātība man nav līdzējusi
69:29 un mana vara ir vējā."
69:30 "Grābiet to ciet, iekaliet važās
69:31 un iemetiet Elles ugunīs!
69:32 Un tad pieķēdējiet to septiņdesmit elkoņu garā ķēdē!"
69:33 Patiešām, viņš ir tas, kas neticēja Dievam, Visu Dižākajam,
69:34 kas nejuta vajadzību pabarot trūkumcietējus.
69:35 Un šodien un šeit viņam nav uzticamu draugu.
69:36 Un vienīgais viņa ēdiens ir strutas no ievainojumiem,
69:37 ko, izņemot noziedzniekus, neēdīs neviens.
69:38 Un lūk! Es zvēru, pie tā, kas jums ir redzams,
69:39 un pie tā, kas jums ir apslēpts.
69:40 Patiešām, tas, ko jūs dzirdar, ir cildena Vēstneša Vārds.
69:41 To nerunā dzejdaris- cik maza ir jūsu ticība!
69:42 To nesaka pareģotājs- cik maz jūs esat iegaumējuši!
69:43  Tā ir Atklāsme, ko sūta Visuma Valdnieks.
69:44 Ja viņš tur būtu kaut ko sacerējis pret Mums,
69:45 Mēs noteikti to saķertu aiz viņa labās rokas,
69:46 pārgrieztu viņa dzīvības dzīslu,
69:47 un neviens no jums nespētu viņu no tā pasargāt.
69:48 Un, patiešām, šis ir atgādinājums ļaudīm, kas bīstas no Dieva.
69:49 Un, patiešām, Mēs zinām, ka starp jums ir daži, kas to noliedz.
69:50 Un, patiešām, neticīgie to rūgti nožēlos.
69:51 Un, patiešām, tā ir īsta patiesība.
69:52 Tad, teic jel sava Kunga, Tā Visu Dižākā, vārdu!

..

..