70. Al-Ma`arij (PAKĀPIENI)

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

70:1 Kāds vīrs jautāja par sodu, kas nāks
70:2 pār neticīgajiem, un ko neviens nespēs novērst.
70:3 Par sodu, kas nāks no Dieva, Augšupejošo Pakāpienu Saimnieka,
70:4 pa kuriem Eņģeļi un Gars (Džibrīls) uzkāps pie Viņa Dienā, kas ilgs piecdesmit tūkstošu gadu.
70:5 Tādēļ esi pacietīgs, kā tev tas pieklājas.
70:6 Patiešām, viņi domā, kas tas ir vēl ļoti tālu.
70:7 Bet Mēs redzam, ka tā jau ir tepat blakus.
70:8 Debesis tajā dienā būs sarkanaskā izkusis kapars,
70:9 bet kalni izskatīsies pēc vilnas kamoliem.
70:10 Draugs neizjautās draugu,
70:11 bet redzēt viens otru tie redzēs. Noziedznieki par izpirkuma maksu būs gatavi atdot savus dēlus,
70:12 savas sievas, savus brāļus,
70:13 savus tuvākos, kas deva tiem patvērumu,
70:14 un visus cilvēkus uz zemes, ja tas viņus glābtu no soda.
70:15 Nekādā gadījumā! Patiešām, tās ir Elles ugunis,
70:16 galvas ādas norāvējas.
70:17 Tās pieaicina ikvienu muguras uzgriezēju un prom skrējēju,
70:18 bagātības rausēju un slēpēju.
70:19 Patiešām, cilvēks ir radīts nemierīgs:
70:20 uztraucas, kad to piemeklē nelaimes,
70:21 kļūst skops, kad jādalās laimē un bagātībā.
70:22 Tādi nav tie, kas lūdz Dievu,
70:23 tie, kas ievēro lūgšanu reizes,
70:24 un tie, uz kuru mantu ir zināmas tiesības arī tam,
70:25 kas lūdz, vai cieš trūkumu.
70:26 Un tie, kas tic Atmaksas Dienai.
70:27 Un tie, kas bīstas sava Kunga soda.
70:28 Patiešām! Jo neviens nevar būt pilnībā pasargāts.
70:28 Patiešām! Jo no tava Kunga soda neviens nevar būt pilnībā pasargāts.
70:29 Un arī tie, kas sargā savu tikumību.
70:30 Izņēmums ir sievas un tās, kas pieder pēc likuma, jo, patiešām, par to neviens netiek vainots.
70:31 Bet ikviens, kas kaut ko meklē ārpus tā, ir likumpārkāpējs.
70:32 Un tie, kas saglabā tiem uzticēto un pilda dotos solījumus,
70:33 un tie, kas turas pie savām liecībām
70:34 un tie, kas kārtīgi ievēro lūgšanu reizes-
70:35 viņi visi tiks pagodināti un uzņemti Paradīzes Dārzos.
70:36 Bet kas notiek ar neticīgajiem, ka viņi tā steidzas pie tevis,
70:37 no labās un kreisās puses un bariem vien?
70:38 Vai kāds no viņiem ilgojas iekļūt prieka un sajūsmas Dārzos?
70:39 Nekādā gadījumā! Patiešām, viņi zin no kā Mēs esam tos radījuši.
70:40 Es zvēru pie visu saullēktu un visu saulrietu Kunga, ka Mēs patiešām spējam
70:41 nomainīt viņus ar labākiem par viņiem, un pārspēt Mūs nevar neviens.
70:42 Un atstāj tos gremdējamies viņu tukšajās runās un ļauj, lai tie izklaidējas, kamēr nāk Diena, kas viņiem tika apsolīta.
70:43 Tajā Dienā viņi steigsies ārā no saviem kapiem, it kā uz kādu mērķi traukdamies,
70:44 nolaistiem acu skatieniem, pazemoti un apkaunoti. Tā būs tā Diena, kas viņiem tika apsolīta.

..

..