72. Al-Jinn (DŽINI (GARI, NEREDZAMĀS BŪTNES))

Mekas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

72:1 Saki: Man ir atklāts, ka vairāki džini ir klausījušies lasām priekšā Korānu un sacījuši: "Patiešām, mēs dzirdējām brīnišķīgu Korānu.
72:2 Tas ved uz taisna ceļa, tādēļ mēs ticam. Un mūsu Kungu mēs nekad ne ar vienu nesaistīsim.
72:3 Un, ka Viņš- Visu Augstais jūsu Kungs- nav ņēmis sev ne sievu, ne dēlu.
72:4 Un, ka tie dumjākie no mums (Iblīss) ir stāstījuši par Dievu pārāk daudz melu.
72:5 Un, ka mēs domājām, ka ne ļaudis, ne džini Dievu nekad neapmelos.
72:6 Un, ka ir bijuši starp ļaudīm tādi, kas meklējuši palīdzību pie džiniem, savu nastu padarot vēl smagāku.
72:7 Un, ka viņi, tāpat kā jūs, domāja, ka Dievs nevienu nevar uzmodināt.
72:8 Un, ka mēs centāmies sasniegt debesis un atradām tās pilnas ar vērīgiem sargiem un liesmainiem spīdekļiem.
72:9 Un, ka mēs mēdzām tur sameklēt vietu, lai paklausītos. Bet tas, kas to mēģina šodien, atrod pret sevi vērstu liesmainu spīdekli.
72:10 Un, ka mēs nezinām, vai tie, kas dzīvo uz zemes, ir lemti ļaunumam, vai arī viņu Kungs grib tos vadīt pa taisnu ceļu.
72:11 Un, ka daži starp mums ir taisnīgi, bet citi nē, ka mēs ejam pa dažādiem ceļiem.
72:12 Un, ka mēs esam pārliecināti, ka mūsu dēļ uz zemes Dievam nebūs jāpiedzīvo neveiksme, un, ka mēs nekur no Viņa nevaram paglābties bēgot.
72:13 Un, ka mēs, izdzirdējuši Ceļvedi, noticējām Viņam. Un nevienam, kas tic savam Kungam, nav jābīstas kaut ko zaudēt, vai tikt nepatiesi apvainotam.
72:14 Un, ka starp mums ir muslimi un ir arī netaisnie. Un ikviens, kas Viņam ir pilnībā pakļāvies, ir atradis taisno ceļu.
72:15 Un, kas attiecas uz netaisnajiem, viņi būs Ellei par malku."
72:16 Un, ja viņi būtu palikuši uz Ceļa, Mēs noteikti tiem dotu ūdeni pārpārēm,
72:17 lai tos pārbaudītu. Un ikviens, kas pārstās pieminēt savu Kungu, tiks bargi sodīts.
72:18 Un, ka masdžidas ir domātas vienīgi Dievam. Tādēļ nepiesauciet Dieva vietā kādu citu.
72:19 Un, kad Dieva kalps piecēlās, vēršoties pie Viņa ar lūgšanu, tie (džini) sadrūzmējās ap viņu.
72:20 Saki: Es piesaucu vienīgi savu Kungu un nesaistu Viņu ne ar vienu citu.
72:21 Saki, Patiešām, es nevaru ne jums nodarīt ļaunu, ne vest jūs uz taisna ceļa.
72:22 Saki, Patiešām, neviens nevar mani pasargāt no Dieva un man nav cita patvēruma, kā vienīgi pie Viņa.
72:23 Bet mans pienākums ir darīt zināmas Dieva vēstis. Un, ja kāds Dievam un Viņa Vēstnesim nepaklausīs, tāds uz laiku laikiem nokļūs Elles ugunīs.
72:24 Un, kad viņi ieraudzīs to, kas tiem tika apsolīts, tad viņi droši zinās, kura palīgi ir vājāki un mazākā skaitā.
72:25 Saki, Es nezinu, vai tas, kas tiem ir apsolīts, ir jau tuvu, vai arī mans Kungs tam nozīmēs tālāku laiku.
72:26 Jo Viņš ir Visu Zinošais par Apslēpto. Un to, ko zina Viņš, Viņš neatklāj nevienam,
72:27 vienīgi kādam Savam vēstnesim. Un, patiešām, tam pa priekšu un no muguras iet pa sargam,
72:28 lai Viņš varētu būt pārliecināts, ka, patiešām, sava Kunga Vēstis tie ir nogādājuši. Un Viņš zin par tiem visu un uzskaitīts tiek viss.

..

..