73. Al-Muzzammil (IETINIES SAVĀS DRĀNĀS)

Daļa Mekas, daļa Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

73:1 Tu, kas esi ietinies savās drānās!
73:2 Piecelies naktī uz lūgšanu. Ne uz visu nakti,
73:3 uz pusi no tās, vai nedaudz mazāk.
73:4 Vai nedaudz vairāk. Un lasi Korānu-lēni un vienmērīgi.
73:5 Patiešām, Mēs tev sūtīsim svarīgu ziņu.
73:6 Patiešām, piecelties naktī ir grūti, bet tas iedarbojas spēcīgāk un ir piemērotāk Vārda lasīšanai.
73:7 Patiešām, tu biji ļoti aizņemts visu dienu.
73:8 Nu piemini sava Kunga vārdu un velti sevi visu tikai Viņam.
73:9 Viņš ir austrumu un rietumu Kungs un nav citu dievu bez Viņa. Ņem Viņu par savu Visu Lietu Kārtotāju.
73:10 Un panes pacietīgi visu, ko tie saka un laipni turies no viņiem tālāk.
73:11 Un atstāj Manā ziņā patiesības noliedzējus un tos, kas bauda vieglu dzīvi. Un ļauj viņiem vēl kādu brīdi atvilkt elpu.
73:12 Patiešām, Mums ir važas un liesmojoša Uguns,
73:13 un ēdiens, kas iesprūst kaklā, un mokpilns sods.
73:14 Tajā Dienā, kad zeme un kalni sāks trīcēt, kad kalni pārvērtīsies vēja nestās smiltīs.
73:15 Patiešām, Mēs pie jums esam sūtījuši vēstnesi, lai tas par jums liecinātu, gluži tāpat kā Mēs sūtījām Vēstnesi pie faraona.
73:16 Taču faraons Vēstnesim nepaklausīja un Mēs satvērām to iznīcinošā tvērienā.
73:17 Tad, kā jūs, neticīgi būdami, nosargāsiet sevi tajā Dienā, kad bērniem mati kļūs sirmi?
73:18 Debesis tur augšā pārplīsīs un Dieva solījumam būs jāpiepildās.
73:19 Patiešām, šis ir Atgādinātājs visiem, lai katrs, kas to vēlas, uzsāk savu ceļu pie Dieva.
73:20 Patiešām! Tavs Kungs redz, ka reizēm tu un tavi ticības brāļi pavadāt nakts divas trešdaļas lūgšanās- reizēm pusi nakts, reizēm trešo daļu. Dienas un nakts garumu nosaka Dievs. Viņš zin, ka jūs stundas neskaitāt, tādēļ savā žēlastībā ļauj tev lasīt priekšā Korānu tik daudz, cik tu spēj. Viņš zin, ka daži no jums var saslimt, ka citi atrodas ceļā, Dieva Labvēlību meklēdami, bet vēl citi cīnās uz Dieva ceļa. Lasiet priekšā Korānu, cik daudz jūs spējat, ievērojiet Ikāmat-As-Salāt, dodiet Zakah un jūs būsiet devuši Dievam labu aizdevumu. Un visu, ko sev būsiet darījuši labu, jūs atradīsiet pie Dieva. Un labāk un vairāk jums tiks atlīdzināts. Un lūdziet Dievam piedošanu. Patiešām, Dievs ir Mūžam Piedodošais, Līdzjūtīgais.

..

..