74. Al-Muddaththir (IEVĪSTĪJIES SAVĀS DRĀNĀS)

Mekas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

74:1 Ak tu, kas esi ievīstījies savās drānās!
74:2 Piecelies un brīdini!
74:3 un teic slavu savam Kungam,
74:4 un notīri savas drānas,
74:5 un turies tālāk no draņķības,
74:6 un nedod , lai saņemtu vairāk,
74:7 un, sava Kunga labā, esi pacietīgs.
74:8 Tad, kad atskanēs Taure,
74:9 tā Diena būs grūta Diena.
74:10 Neticīgajiem tā nebūs viegla.
74:11 Atstāj manā ziņā to, ko Es radīju vienu un pliku,
74:12 un devu tam papilnam no visa kā,
74:13 ieskaitot bērnus sev blakus.
74:14 Un Es noklāju visu zemi viņa priekšā.
74:15 Tad viņš gribēja, lai Es dodu tam vēl.
74:16 Taču nē! Viņš spītīgi noliedza Mūsu Ājatas.
74:17 Drīz Es likšu viņam izciest bargu sodu.
74:18 Patiešām, jo viņš dumpojās!
74:19 Tad, lai viņš iznīkst par savu dumpošanos!
74:20 Tad, lai viņš vēlreiz iznīkst par savu dumpošanos!
74:21 Tad viņš apdomājās,
74:22 sarauca pieri un sabozās.
74:23 Tad viņš lepni uzgrieza muguru
74:24 un sacīja: "Tas nav nekas cits, kā vien pakaļ taisīta burvestība.
74:25 Tas nav nekas cits, kā vien mirstīgu ļaužu runas."
74:26 Drīz Es to iemetīšu Ellē.
74:27 Un kas tev pateiks, kas ir Elle?
74:28 Tā netaupa neko, un viss tiek sadedzināts.
74:29 Tā apsvilina cilvēkam ādu.
74:30 Un sargi tur ir, deviņpadsmit pēc skaita.
74:31 Un par Uguns sargiem Mēs esam nolikuši vienīgi Eņģeļus. Un viņu skaitu Mēs esam noteikuši par pārbaudījumu neticīgajiem, lai Rakstu ļaudis varētu būt pārliecināti, bet ticīgie kļūtu vēl stiprāki savā ticībā, lai Rakstu ļaudīm un ticīgajiem nebūtu ne mazāko šaubu, un, lai tie, kuru sirdis ir samaitātas un neticīgie varētu jautāt: "Ko gan Dievs ar šo piemēru ir gribējis pateikt?" Dievs pēc Savas gribas vai nu vada vai maldina ļaudis. Un neviens nepazīst Viņa karotājus, vienīgi Viņš pats. Un šis ir tikai atgādinājums visiem cilvēkiem.
74:32 Jā! Es zvēru pie mēness,
74:33 pie nakts, kad tā atkāpjas,
74:34 pie rītausmas, kad tā pieņemas spožumā,
74:35 ka, patiešām, tās ir tikai vienas no šausmām,
74:36 brīdinājums visiem mirstīgajiem,
74:37 ikvienam no jums, kas izvēlas iet uz priekšu, vai atpalikt.
74:38 Ikvienam būs jāatbild par to, ko viņš būs darījis,
74:39 izņemot tos, kas stāvēs labajā pusē.
74:40 Paradīzes Dārzā viņi jautās viens otram
74:41 par noziedzniekiem.
74:42 "Kas noveda jūs Ellē?"
74:43 Viņi sacīs: "Mēs neievērojām Ikāmat-As-Salāt.
74:44 Mēs nepabarojām trūkumcietējus.
74:45 Mēs ielaidāmies tukšās runās ar tukšgalvjiem.
74:46 Mēs noliedzām Atmaksas dienu,
74:47 līdz kamēr mums pienāca beigas.
74:48 Un tagad viņiem nelīdz viars nekāda aizbildniecība.
74:49 Tad, kas ir ar viņiem, ka tie Atgādinātājam uzgriež muguras?
74:50 It kā tie būtu izbiedēti ēzeļi,
74:51 kas bēg no lauvām?
74:52 Nē! Viņi grib, lai Vēsts tiek atnesta katram atsevišķi un atritināta viņu acu priekšā.
74:53 Nē! Viņi nebīstas no Nākošās dzīves.
74:54 Nē! Patiešām, šis ir Atgādinājums.
74:55 Un, ikviens, kas to vēlas, var ņemt to vērā.
74:56 Bet viņi neņems to vērā, ja Dievs to negribēs. Viņš ir Tas, no kā ir jābīstas un Viņš ir Tas, kas spēj piedot.

..

..