75. Al-Qiyamah (ATDZIMŠANA)

Mekas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

75:1 Es zvēru pie Atdzimšanas dienas!
75:2 Un pie sevi apsūdzošās dvēseles!
75:3 Vai cilvēks domā, ka Mēs nespēsim savākt viņa kaulus?
75:4 Mēs spējam atjaunot pat viņa pirkstu galiņus.
75:5 Bet cilvēks negrib ievērot Dieva likumus;
75:6 Viņš jautā: " Kad būs tā Atdzimšanas diena?"
75:7 Bet, kad viņa acis aizmiglosies,
75:8 un mēness satumsīs,
75:9 un saplūdīs ar sauli,
75:10 tajā Dienā cilvēks sauks: "Kur lai es glābjos?"
75:11 Patiešām, tad nebūs, kur bēgt.
75:12 Jo tajā Dienā apstāšanās vieta būs pie tava Kunga.
75:13 Tajā Dienā cilvēkam tiks darīts zināms, ko viņš ir darījis, un ko atstājis aiz sevis.
75:14 Cilvēks pats būs liecinieks pret sevi.
75:15 Pat, ja centīsies sevi attaisnot.
75:16 Nepiepūli velti savu mēli, censdamies to ātrāk priekšā nolasīt.
75:17 Patiešām, tā ir Mūsu daļa-dot to visā pilnībā un nolasīt tev priekšā.
75:18 Un, kad Mēs būsim to nolasījuši tev priekšā, būs tava kārta lasīt.
75:19 Jo, patiešām, izskaidrot to- tas ir Mūsu uzdevums.
75:20 Bet jūs gribat tūlīt un tagad,
75:21 un nedomājat par Nākošo dzīvi.
75:22 Dažas sejas būs mirdzošas tajā Dienā,
75:23 raugoties uz savu Kungu.
75:24 Un dažas sejas būs satumsušas tajā Dienā,
75:25 nojaušot, ka ar tiem notiks kas slikts.
75:26 Un, kad dvēsele kāps kaklā,
75:27 un tiks sacīts: "Kurš to dziedinās, kurš glābs?"
75:28 Un, kad viņiem liksies, ka ir pienācis gals,
75:29 kad kāju novietos blakus kājai,
75:30 ceļš tajā Dienā vedīs pie viņa Kunga.
75:31 Un, ne viņš pieņēma patiesību, ne arī lūdzās.
75:32 Viņš patiesību noliedza un uzgrieza tai muguru.
75:33 Un tad lielīgi devās atpakaļ pie savējiem.
75:34 Ak vai, jums, un ak vai!
75:35 Un, ak vai, jums, un ak vai!
75:36 Vai tiešām cilvēks domā, ka tiks atstāts savā vaļā?
75:37 Vai viņš ir bijis kas vairāk par pilienu no izmestas sēklas?
75:38 Tad viņš kļuva par asins receklīti, tad ieguva veidu un samērīgu izskatu.
75:39 Un tad Dievs radīja tos divus-vīrieti un sievieti.
75:40 Un tad Viņš nespētu dot dzīvību mirušajam?

..

..