76. Al-'Insan (CILVĒKS)

Medinas Sūra
Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

76:1 Vai cilvēkam nav bijis tāds laiks, kad viņu neviens pat nepieminēja?
76:2 Tik tiešām, Mēs radījām viņu no Nutfah (vīrišķās un sievišķās sēklas), lai varētu viņu pārbaudīt. un devām viņam dzirdi un redzi.
76:3 Tik tiešām, Mēs vadījām viņu pa taisnu ceļu, vai viņš bija par to pateicīgs vai nepateicīgs.
76:4 Tik tiešam, priekš neticīgajiem Mēs esam sagatavojuši dzelzs ķēdes, dzelzs kakla riņķus un Uguni pilnās liesmās.
76:5 Tik tiešām, dievbijīgie dzers no kausa, kam piejaukts ūdens no Kāfūra,
76:6 avota, no kura dzers Dieva kalpi, likdami tam plūst dāsni jo dāsni.
76:7 Viņi pilda savus solījumus un bīstas Dienas, kad nelaime izplatīsies visapkārt.
76:8 Un viņi, Dieva mīlestības vārdā, pabaro trūkumcietējus, bāreņus un gūstekņus,
76:9 sacīdami: " Mēs dodam to jums Dieva vārdā un neprasām par to ne samaksu, ne pateicību!
76:10 Patiešām, Mēs bīstamies no tās mūsu Kunga skarbās un nelaimīgās Dienas."
76:11 Bet Dievs pasargās tos no ļauna tajā Dienā, un izlies pār viņiem skaistuma un prieka gaismu.
76:12 Un Dievs viņiem atlīdzinās par viņu pacietību. Viņš dos tiem Dārzu un zīda drānas.
76:13 Tur viņi sēdēs, atlaidušies ērtos sēdekļos, un nejutīs ne svelmainu karstumu, ne svelošu aukstumu.
76:14 Tur būs ēna un augļu ķekari nokarāsies zemu virs viņiem.
76:15 Un apkārt tiks laisti sudraba šķīvji un kristāla kausi.
76:16 Kristāldzidri, kalti sudrabā. To izmēru noteiks viņi paši, atkarībā no savām vēlmēm.
76:17 Un viņiem tiks pasniegts dzēriena kauss, kurā ingvers būs sajaukts
76:18 ar ūdeni no Salsabīles avota.
76:19 Un starp viņiem staigās un tos apkalpos mūžam jauni zēni- tos uzskatot, tev liksies, ka tur ir izkaisītas pērles.
76:20 Un, kad tu paraudzīsies apkārt, tu visur redzēsi svētlaimi un neiedomājamu krāšņumu.
76:21 Viņi valkās drēbes no zaļa zīda un brokāta un greznosies ar sudraba rokas sprādzēm un Dievs dos tiem tīru un svētītu dzērienu.
76:22 " Patiešām, tā jums tiek atlīdzināts, jūsu pūles ir tikušas novērtētas."
76:23 Patiešām, Mēs sūtam tev Korānu pa daļām.
76:24 Tādēļ esi pacietīgs un gaidi, ko tev pavēlēs Dievs. Un neklausi neticīgajiem un likumpārkāpējiem no viņu vidus.
76:25 Un piemini sava Kunga vārdu rītos un vakaros.
76:26 Un arī naktīs krīti pie zemes un teic Viņam slavu visu cauru nakti.
76:27 Patiešām, neticīgiem ļaudīm tīk tas, kas notiek tagad un viņi nedomā ne par kādu grūtu Dienu.
76:28 Mēs tos radījām un Mēs tos darījām stiprus un, ja tāda būs mūsu griba, Mēs viņus visus nomainīsim ar viņiem līdzīgiem.
76:29 Patiešām, šis ir Atgādinājums. Un katrs, kas to vēlas, lai uzsāk ceļu pie sava Kunga.
76:30 Un jūs to negribēsiet, kamēr to negribēs Dievs. Patiešām, Dievs ir Visu Zinošais, Gudrības Pilnais.
76:31 Dievs apžēlo katru, ko grib. Bet ļaundariem Viņš gatavo mokpilnu sodu.

..

..