58. Al-Mujadila (STRĪDNIECE (TIEPŠA))

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

58:1 Patiešām, Dievs dzirdēja vārdus, ko sacīja sieviete, runādama ar tevi un sūdzēdamās Dievam par savu vīru. Un Dievs dzirdēja jūsu strīdu. Patiešām, Dievs ir Visu Dzirdošais, Visu Redzošais. 
58:2 Tie no jums, kas šķiras no savām sievām, nodēvēdami tās par mātēm (Zihar), par viņu bērniem nekļūst. Viņu bērni ir tikai tie, kurus viņas ir dzemdējušas. Un, patiešām, tie ir ļauni un melīgi vārdi. Bet, patiešām, Dievs ir Visu Piedodošais, Vienmēr Piedodošais.
58:3 Un tie, kas savām sievām ir pateikuši Zihar, bet pēc tam izteiktos vārdus grib paņemt atpakaļ, tad, pirms tie drīkst atkal tām pieskarties, tiem jāatlaiž brīvībā viens vergs. Tas ir tas, kas jums tiek norādīts. Un Dievs ir Visu Pārredzošais par to, ko jūs darāt.
58:4 Ja kādam vergu nav, tad tam ir jāgavē divus mēnešus pēc kārtas, pirms viņi drīkst viens otram pieskarties. Bet, ja kādam gavēt nav iespējams, tad tam jāpabaro sešdesmit trūkumcietēji. Tas jādara tādēļ, lai jūs spētu ticēt Dievam un Viņa Vēstnesim. Šīs robežas ir noteicis Dievs. Bet neticīgos gaida mokpilns sods.
58:5 Patiešām, tie, kas pretojas Dievam un Viņa Vēstnesim, tāpat tiks pazemoti kā tika pazemoti viņu priekšteči. Un, protams, Mēs jau esam nosūtījuši skaidras Ājatas. Un neticīgos gaida pazemojošs sods. 
58:6 Tajā Dienā Dievs viņus visus uzmodinās un darīs ikvienam zināmu, ko viņš ir darījis. Daudzi būs to aizmirsuši, taču Dievs nebūs aizmirsis neko. Un Dievs ir liecinieks par visām lietām.
58:7 Vai tad tu neredzi, ka Dievam ir zināms viss, kas ir debesīs un virs zemes. Nav tādu slepenu sarunu trijatā, kur Viņš nebūtu klāt kā ceturtais. Vai tādu, pa pieciem, kur Viņš nebūtu sestais. Vai to ir vairāk vai mazāk- lai kur tie arī nebūtu- Viņš arī tur ir klāt. Un tad, Atdzimšanas dienā, Dievs viņiem darīs zināmu, ko viņi tur ir darījuši. Patiešām, Dievs zin par katru lietu ir Visu Zinošais.
58:8 Vai tad tu neredzi tos, kam tika aizliegts noturēt slepenas apspriedes. Viņi turpina darīt to, kas tika aizliegts, un slepenībā kaļ ļaunus un naidīgus plānus kā nepaklausīt Vēstnesim. Kad viņi atnāk pie tevis, viņi nesveicina tevi ar sveicienu kādu Dievs to ir noteicis. Bet pie sevis tie nosaka: "Kāpēc Dievs mūs nesoda par to, ko mēs sakām?" Bet Elle priekš viņiem būs pietiekošs sods. Tur viņi degs un tas ir vissliktākais ceļa gals. 
58:9 Ak, ticīgie ļaudis! Kad jūs slepus sarunājieties, raugieties, lai jūs nerunājat par ļaunprātību, naidu vai to, kā nepaklausīt vēstnesim. Runājiet par taisnīgumu, godprātību un dievbijību. Un bīstieties Dieva, Tā pie Kura jūs visi atgriezīsieties.
58:10 Katra slepena sanākšana ir sātana darbs, cenšoties nodarīt pāri tiem, kas ir ticīgi ļaudis. Tomēr viņš nespēj tiem nodarīt pāri, ja tāda nav Dieva griba. Un ticīgie lai paļaujas uz Dievu. 
58:11 Ak, ticīgie ļaudis! Ja jūsu sapulcēs jums tiek palūgts atbrīvot vietu arī priekš citiem, dariet tā. Dievs atradīs vietu arī priekš jums. Ja jums tiek palūgts celties kājās, dariet tā. Dievs pacels arvien augstāk tos, kas tic, un tos, kam ir dots saprāts un zināšana. Dievs redz, ko jūs darāt.
58:12 Ak, ticīgie ļaudis! Pirms jūs ejat pie Vēstneša runāt par kādu diskrētu lietu, izdaliet žēlastības dāvanas, tā būs labāk un tīrāk priekš jums. Bet, ja jūs priekš tā neko nevarat atlicināt, tad, patiešām, Dievs ir Vienmēr Piedodošais, Līdzjūtīgais.
58:13 Vai jūs baidāties, ka jūsu tēriņi priekš žēlastības dāvanām, viņu apmeklējot, var būt pārāk lieli? Tad nenesiet tās un, kad Dievs ir pieņēmis jūsu nožēlu, ievērojiet Ikāmat-As-Salāt, dodiet Zakah un paklausiet Dievam un Viņa Vēstnesim. Jo Dievs ir Visu Pārredzošais par to, ko jūs darāt. 
58:14 Vai tad tu neredzi tos, kas draudzējas ar ļaudīm, pār kuriem ir nākušas Dieva dusmas? Viņi nav ne ar tiem, ne ar jums un viņi apzvēr melus un paši to zin. 
58:15 Bargu sodu tiem gatavo Dievs. Patiešām ļauns ir tas, ko viņi dara.
58:16 Savus zvērestus viņi tur par vairogiem un nelaiž ļaudis uz Dieva ceļa. Un tos gaida mokpilns sods.
58:17 Dieva priekšā tiem nepalīdzēs ne viņu manta, ne viņu bērni. Viņi ir Elles iemītnieki un tur viņi paliks uz visiem laikiem.
58:18 Tajā Dienā, kad Dievs viņus uzmodinās, tie atkal zvērēs Viņa priekšā tāpat kā šodien ir zvērējuši jums, cerēdami, ka tas viņiem ko līdzēs. Nav šaubu! Viņi ir meļi. 
58:19 Sātans ir guvis virsroku pār tiem un par Dievu viņi ir aizmirsuši. Viņi ir sātana pusē. Nav šaubu! Bet sātana puse paliks zaudētājos. 
58:20 Patiešām, tie, kas nostājas pret Dievu un Viņa Vēstnesi, tiks pazemoti līdz galam.
58:21 Dievs ir sacījis: "Tik tiešām, virsroka būs Man un Maniem Vēstnešiem!" Patiešām, Dievs ir Spēka Pilnais, Visu Spēcīgais.
58:22 Starp ļaudīm, kas tic Dievam un Atmaksas dienai, tu neatradīsi tādus, kas draudzējas ar tiem, kas Dievu un Viņa Vēstnesi noliedz, pat ja tie būtu viņu tēvi, dēli, brāļi vai citi radinieki. Jo tie ir ļaudis, kuru sirdīs ticību ir ierakstījis Dievs, kurus Dievs ar Savu Garu ir stiprinājis. Viņš ievedīs tos Dārzos. zem kuriem upes plūst un tur viņi paliks uz laiku laikiem. Dievs ir mierā ar viņiem un viņi ir mierā ar Dievu. Viņi ir Dieva pusē. Un nav šaubu! Dieva puse būs tā, kas uzvarēs. 

..

..