59. Al-Hashr (SAPULCĒŠANĀS (SPĒKU SAVILKŠANA))

Medinas Sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

59:1 Dievam teic slavu viss, kas ir debesīs un viss, kas ir virs zemes. Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.
59:2 Tas bija Viņš, kas pirmajā sapulcēšanās reizē izdzina Rakstu ļaudis, kas nebija turējuši doto vārdu, no viņu mājām. Jūs neticējāt, ka tie aizies, un arī viņi paši cerēja, ka viņu nocietinājumi nosargās tos no Dieva. Bet Dieva roka tos sasniedza, no kurienes tie vismazāk to bija gaidījuši, un Viņš sēja bailes viņu sirdīs. Ar viņu pašu un ticīgo ļaužu rokām viņu mājas tika sagrautas. Mācieties no tā, visi, kam acis ir, lai redzētu!
59:3 Ja Dievs nebūtu nolicis tiem doties trimdā, tie tiktu sodīti jau šajā dzīvē. Bet Nākošajā dzīvē tiem būs jāizcieš Uguns sods. 
59:4 Par to, ka tie nostājās pret Dievu un Viņa Vēstnesi. Un, ja kāds nostājas pret Dievu, tad, patiešām Dievs soda bargi.
59:5 To nosaka Dievs, vai jums nocirst jaunās palmu birzis, vai ļaut tām augt. Lai Viņs varētu likt kaunā ļaunprātīgos un nepaklausīgos.
59:6 Pēc tā, ko Dievs Savam Vēstnesim deva kā kara laupījumu, jums nevajadzēja jāt ne zirgos, ne uz kamieļiem. Saviem Vēstnešiem Dievs, pēc Savas gribas, dod varu pār jebko. Un Dievam ir Vara pār visām lietām.
59:7 Bet tā manta, ko Dievs atņēma pilsētniekiem un atdeva Savam Vēstnesim, tā pieder Dievam, Viņa Vēstnesim, tā ciltsbrāļiem, bāreņiem, trūkumcietējiem un ceļiniekiem, nevis tiem bagātākajiem no jums. Ņemiet to, ko Vēstnesis jums dod un netīkojiet pēc tā, ko viņš jums ir aizliedzis. Un bīstieties Dieva. Patiešām, jo Dievs soda bargi.
59:8 Daļa pienākas arī trūcīgajiem muhadžiriem (pārceļotājiem), kas tika izdzīti no savām mājām un saviem īpašumiem un, meklēdami Dieva labvēlību un atbalstu, palīdzēja Dievam un Viņa Vēstnesim. Tie ir uzticami ļaudis.
59:9 Bet tiem, kas dzīvoja savās Medinas mājās un bija kļuvuši ticīgi ļaudis jau agrāk, tiem tīk tie, kas pie viņiem ir atnākuši un savās sirdīs nejūt vajadzību pēc tā, kas tiem tiek dots. Un, lai arī trūkums tos ir skāris, tie priekšroku dod nevis sev, bet viņiem. Bet uzvarētāji būs tie, kuru dvēseles ir pasargātas no skopuma.
59:10 Un tie, kas atnāca pēc viņiem, sacīdami: "Ak, mūsu Kungs! Piedod mums un mūsu brāļiem, kas kļuva ticīgi vēl pirms mums! Neļauj ienākt mūsu sirdīs ļaunumam pret tiem, kas ir ticīgi ļaudis! Ak, mūsu Kungs, patiešām, Tu esi Laipnības Pilnais, Līdzjūtīgais."
59:11 Vai tu neredzi tos atkritējus sakām saviem neticīgajiem brāļiem no Rakstu ļaužu vidus: "Ja jūs tiksiet padzīti, mēs iesim kopā ar jums un neklausīsim nekad un nevienam, kas ies pret jums. Bet, ja jums uzbruks, mēs noteikti iesim jums palīgā." Un Dievs ir liecinieks tam, ka viņi melo. 
59:12 Ja tie tiks padzīti, viņi nekad neies tiem līdzi. Ja ar tiem būs jācīnās, viņi tiem palīgā neies. Un, ja arī ies, tad būs pirmie, kas pagriezīs muguras. Un tad neviens tiem nepalīdzēs.
59:13 Protams, no jums viņi baidās vairāk nekā no Dieva. Tas ir tādēļ, ka tie ir ļaudis, kas nesaprot.
59:14 Taču viņi necīnīsies pret jums pat kopā, ja nu vienīgi nocietinātās pilsētās vai aiz mūriem. Jo viņu starpā valda naids. Var likties, ka viņi ir vienoti, taču sirdīs viņi tādi nav, jo priekš tam viņiem trūkst prāta. 
59:15 Gluži kā tie, neilgi pirms viņiem, kas arī dabūja izjust savu ļauno darbu sekas. Un mokpilns sods jau viņus gaida.
59:16 Viņi līdzinās sātanam, kas ļaudīm saka: "Neticiet Dievam!" Bet, kad tie sāk neticēt, viņš saka: "Mūs nekas nesaista. Es bīstos Dieva, Visuma Valdnieka."
59:17 Visi viņi nokļūs Ugunī. Un paliks tur uz visiem laikiem. Tāda būs ļaundaru alga.
59:18 Ak, ticīgie ļaudis! Bīstieties Dieva un raugieties, lai jūsu dvēseles zin, kādu rītdienu tās priekš sevis gatavo. Un esiet dievbijīgi. Patiešām, Dievs ir nomodā par visu, ko jūs darāt.
59:19 Neesiet tādi kā tie, kas Dievu ir aizmirsuši, jo Dievs tiem ir licis aizmirst arī pašiem sevi. Tie ir bezgoži un dumpinieki. 
59:20 Tie, kas mīt Ugunī, nelīdzinās tiem, kas mīt Paradīzē. Paradīzē mīt uzvarētāji.
59:21 Ja Mēs Korānam būtu likuši nolaisties uz kāda no kalniem, tas, bailēs no Dieva, būtu pāršķēlies uz pusēm. Mēs dodam šādas līdzības, lai ļaudis labāk varētu saprast.
59:22 Viņš ir Dievs, un nav citu Dievu bez Viņa. Viņš ir Visu Zinošais par Apslēpto un par Apliecināto. Viņš ir Žēlastības Pilnais, Līdzjūtīgais.
59:23 Viņš ir Dievs, un nav citu Dievu bez Viņa, Valdnieka, Visu Svētā, Miera avota, Drošības Ķīlas, Visu Sargātāja, Visu Varošā, Visu Spēcīgā, Neatvairāmā, Visu augstākā. Lai slavēts ir Viņš pār visiem, ar ko tie Viņu saista.
59:24 Viņš ir Dievs, Radītājs, Meistars, Visam Veidu Piešķīrējs. Viņam pieder Visskaistākie vārdi. Viss debesīs un virs zemes teic slavu Viņam! Un Viņš ir Visu Spēcīgais, Gudrības Pilnais.

..

..