56. Al-Waqi`ah (NEIZBĒGAMAIS)

Mekas sūra

Želastības Pilnā, Līdzjūtīgā Dieva vārdā

56:1 Kad atnāks Neizbēgamais,
56:2 neviens to nevarēs apšaubīt.
56:3 Tas nometīs zemu jo zemu, tas uzcels augstu jo augstu.
56:4 Kad zeme raustīdamās raustīsies,
56:5 kad kalni lūzdami lūzīs
56:6 un pārvērtīsies putekļos,
56:7 jūs tiksiet sašķiroti trijās grupās.
56:8 Tad tie, tur pa labi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa labi?
56:9 Un tie, pa kreisi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa kreisi?
56:10 Un tie, kas stāv priekšā- pašā priekšā,
56:11 tie stāv Dievam vistuvāk.
56:12 Prieka Dārzos,
56:13 kur būs daudzi no pirmajām paaudzēm
56:14 un tikai daži no vēlākajām.
56:15 Uz izrotātiem sēdekļiem,
56:16 atlaidušies viens otram pretī.
56:17 Un nemirstīgi jaunekļi staigās ap tiem,
56:18 iznēsājot biķerus, krūkas un kausus ar dzērienu.
56:19 no kā nesāp galva un nepazūd prāts.
56:20 Tur būs augļi, kādus vien sirds kāro
56:21 un mājputnu gaļa pēc izvēles.
56:22 Un skaistules ar lielām acīm,
56:23 kā pērles, kas tiek rūpīgi glabātas.
56:24 Kā balva par viņu darbiem.
56:25 Tur viņi nedzirdēs ne tukšas pļāpas, ne bezkaunīgu runu.
56:26 Tikai vārdus: “Miers! Miers!”
56:27 Tad tie, tur pa labi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa labi?
56:28 Tie dzīvosies starp lote kokiem, kuriem nebūs ērkšķu,
56:29 zem banānpalmām, ar banāniem, kārtu kārtām,
56:30 un dziļā ēnā,
56:31 un pie plūstoša ūdens,
56:32 un pārpilniem augļu kokiem,
56:33 bez ierobežojuma, bez aizlieguma,
56:34 savās augstajās guļvietās.
56:35 Patiešām, Mēs tās radījām otrreiz,
56:36 tās ir jaunavas,
56:37 mīlošas un atbilstošos gados.
56:38 Tās būs priekš tiem, tur pa labi.
56:39 Agrāko paaudžu ļaudīm,
56:40 un vēlāko paaudžu ļaudīm.
56:41 Un tie, pa kreisi- kas tie par ļaudīm, tie, tur pa kreisi ?
56:42 Svilinošās liesmās un verdošā ūdenī
56:43 un melnu dūmu ēnā,
56:44 ne vēsā, ne patīkamā.
56:45 Patiešām, agrāk tie baudīja pārpilnību,
56:46 pārkāpa visus likumus
56:47 un mēdza sacīt : » Kā ? Vai tad pēc tam, kad būsim nomiruši un kļuvuši par kauliem un putekļiem, mēs atkal tiksim atmodināti ?
56:48 un arī mūsu tēvu tēvi līdz ar mums ? »
56:49 Saki : Patiešām, gan pirmo, gan vēlāko paaudžu ļaudis
56:50 zināmā Dienā tiks sasaukti kopā uz nozīmēto tikšanos.
56:51 Un tad, patiešām, ak jūs, kas bijāt nomaldījušies un ak jūs, noliedzēji,
56:52 ēdīsiet no rūgtā Zakkum koka.
56:53 Tad jūs piepildīsiet ar to savus vēderus
56:54 un uzdzersiet virsū verdošu ūdeni,
56:55 lakdami to, kā izslāpuši kamieļi.
56:56 Tāda viesmīlība tos sagaidīs Atmaksas dienā.
56:57 Tie esam Mēs, kas esam jūs radījuši, kādēļ jūs nepieņemat šo patiesību ?
56:58 Uzlūkojiet sēklu, ko jūs izsviežat.
56:59 Vai jūs to esat radījuši vai Radītāji esam Mēs ?
56:60 Mēs esam likuši nāvei mājot jūsu vidū. Un neviens nevarētu Mūs apturēt,
56:61 ja Mēs gribētu jūs nomainīt un radīt jūs no jauna jums nezināmā veidolā.
56:62 Un, protams, jums ir stāstīts, kāda bija pirmā Radīšana. Tad, kādēļ jūs neņemat to vērā ?
56:63 Uzlūkojiet sēklu, ko jūs iekaisat zemē.
56:64 Vai jūs tie esat, kas liekat tām uzdīgt, vai tie esam Mēs ?
56:65 Ja Mēs gribētu, Mēs visu to pārvērstu gruvešos, atstājot jūs brīnāmies :
56:66 “Patiešām, mēs esam cietuši zaudējumus,
56:67 tagad mums atņemts ir viss!”
56:68 Uzlūkojiet ūdeni, ko jūs dzerat?
56:69 Vai jūs to sūtat lejup no lietus mākoņiem, vai arī tie esam Mēs?
56:70 Ja Mēs gribētu, Mēs to padarītu sāļu un nebaudāmu. Tad, kādēļ jūs neesat par to pateicīgi?
56:71 Uzlūkojiet uguni, ko jūs iededzat?
56:72 Vai tie esat jūs, kas izaudzē kokus, vai tomēr tie esam Mēs?
56:73 Mēs esam to darījuši ļaudīm par atgādinātāju un par iztikas nodrošinātāju ceļiniekiem tuksnesī.
56:74 Tādēļ teic slavu savam Kungam, Visu Augstākājam.
56:75 Es zvēru pie zvaigžņu stāvokļa,
56:76 un, patiešām, šis ir nopietns zvērests, ja vien jūs to zinātu.
56:77 Šis patiešām ir Svētais Korāns,
56:78 kas atrodas Apslēptajā Grāmatu Grāmatā (Grāmatu Māte, Al-Lauh Al-Mahfūz),
56:79 kam pieskarties drīkst vienīgi Tīrie (Eņģeļi),
56:80 Atklāsme, ko sūtījis Visuma Valdnieks.
56:81 Vai šis ir tas apgalvojums, kas atstāj jūs vienaldzīgus?
56:82 Vai pateicības vietā, par visu, ko Viņš jums dod, jūs Viņu noliedzat?
56:83 Kad mirstoša cilvēka dvēsele sakāpj kaklā,
56:84 un jūs stāvat tam blakus un blenžat uz viņu,
56:85 Mēs esam viņam tuvāk nekā jūs, kaut arī jūs to neredzat.
56:86 Tad kāpēc jūs, kas domājat, ka jums netiks atlīdzināts par visu,
56:87 neliekat viņa dvēselei griezties atpakaļ, ja tas, ko sakāt ir taisnība?
56:88 Ja viņš ir viens no tiem, kas stāv Dievam vistuvāk,
56:89 viņš iegūs mieru un pārpilnību Prieka Dārzā.
56:90 Ja viņš ir viens no tiem, kas stāv labajā pusē,
56:91 tiem tiks sacīts: « Lai miers ir ar jums, kas atrodaties labajā pusē ! »
56:92 Bet, ja viņš ir viens no noliedzējiem, no tiem, kas no taisnā ceļa ir noklīduši,
56:93 viņs tiks sagaidīts ar verdošu ūdeni
56:94 un Elles ugunīm.
56:95 Patiešam, šī ir īstā patiesība.
56:96 Tad teic jel sava Kunga Vārdu, Visu Varenā Vārdu!

..

..